Så påverkar digitaliseringen redovisningsbranschen

Digitalisering i redovisningsbranschen

1
okt

1. oktober 2019

Så ser redovisningsbranschen ut om 10 år

Vi frågade Anette Ullén VD, på Amesto AccountHouse AB och Miredo Redovisning AB, hur hon tror den digitala utvecklingen kommer förändra redovisningsbranschen.   

På vilket sätt kommer den digitala utvecklingen påverka er som jobbar på Amesto AccountHouse. Kommer det fortfarande finnas några anställda kvar om 10 år. Eller kommer arbetet helt och hållet skötas av AI.  

Det är ingen tvekan om att mycket av de arbete som tidigare hanterats manuellt, i stor utsträckning kommer ersättas av digital teknologi. Men det ser jag bara som positivt. Arbetet blir ju onekligen mer effektivt när de flesta rutinmässiga, relativt enkla men extremt tidskrävande moment istället kan skötas av en AI som gör arbetet avsevärt mycket snabbare än en människa. Men att personalen helt och håller kommer ersättas av robotik känns inte så troligt. Framförallt för att jag inte ser hur det skulle vara en fördel för kunden.

Den största förändringen kommer nog bli sättet vi jobbar på. När dom dagliga standard-rutinerna kan skötas av AI frigörs massa tid, vilket innebär att personalen kan lägga mer tid på att bygga starkare kundrelationer och erbjuda support och kvalificerad rådgivning.  

Så det dagliga arbetet kommer därav handla mer om andra arbetsuppgifter såsom att analysera siffror, bolagsutveckling, göra kontroller, kvalitetsgranska och andra förekommande konsultationer. Och allt detta inom ramen för samma tid och kostnad som tidigare.

Det blir en Win Win situation för både oss och våra kunder. 

Hur kommer det framtida ledarskapet se ut? Hur kommer det se ut för dig och vad är det viktigaste man, som ledare, bör tänka på?  

Helt klart är att det kommer att krävas en hel del av dagens ledare för att anamma den digitala utvecklingen på ett bra sätt. En av de absolut viktigaste delarna är att skapa trygghet i sin organisation. Man måste vara tydlig i sin kommunikation om varför man gör förändringar som så drastiskt påverkar det traditionella sättet att arbeta på.

Det är viktigt att låta personalen vara delaktig i bolagets innovationsutveckling så dom är införstådda med vad alla förändringar kommer innebära för dom som anställda.   

För det handlar inte om att minska antalet anställda i en organisation, det handlar om att skapa mervärde i vardagen för både våra anställda och kunder.

Man måste vara beredd på att alla anställda kanske inte kommer ha förståelse för-, eller ens vilja anamma den digitala utvecklingen. Så som ledare gäller det att omringa sig med rätt personal för att kunna driva den digitala utvecklingen framåt.

Hur kommer framtidens arbetsplats se ut rent fysiskt. Kommer det över huvud taget behövas ett kontor när möjligheten till att jobba på distans ökar? 

Det är klart att det kommer bli fler som väljer att jobba på distans. Men i vilken omfattning det sker, kommer att vara helt beroende på vilken bransch man arbetar och verkar i.

I redovisningsbranschen till exempel, kommer det att behövas ett kontor även i den digitala framtiden. Dock kommer man inte behöva en lika stor kontorsyta per person och möjligheten att jobba från annan ort/plats ökar. Men då vi går under GDPR lagen så finns det vissa restriktioner som måste följas

Jag är nog lite traditionell och tycker inte att man ska underskatta en arbetsplats då den tillför mycket man inte tänker på. Som till exempel vänner, kompetensutbyte, dynamik och samarbete i den dagliga tillvaron. Att träffas “in real life” ger mervärde. 

AI innebär enorma möjligheter och kanske lika stora hot – vad ser du som den allra största möjligheten respektive det största hotet för er? 

Den största möjligheten är att vi kommer spara tid och effektivisera det dagliga arbetet. Vi kommer ha fler kunder per konsult med mindre arbetsbörda. Vilket kommer bidra till ökad lönsamhet. 

Det största hotet är om vi tappar kontrollen och förlitar oss på att AI alltid är korrekt.

En kombination av mänsklig och artificiell intelligens är att föredra och på så sätt få synergieffekter.