Guide för företagare som drabbats av den akutella situationen

23
mar

23. mars 2020

Guide till företagare som drabbas av den aktuella situationen

Regeringen skapar flera åtgärder för att hjälpa företag att hantera den rådande situationen vi har i samhället just nu. Här har vi sammanfattat några punkter.

Slopat karensavdrag
Numera får anställda betalt från Försäkringskassan för karensavdraget, dvs första sjukdagen. Det innebär att företaget drar som vanligt av på lön och den anställde begär sedan pengar från Försäkringskassan för den dagen.

Korttidspermittering
Korttidspermittering; anställda kan permitteras och gå ner 60% i arbetstid och behålla 90% av lönen. Arbetsgivaren står för ca 50% och staten ersätter med 40%. I detta steg gäller det 6 månader.

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidspermittering i centrala och/eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Uppskjutna skatter
Kredit att betala skatter under ett år (även att få utbetalt det som bolagen betalat in under året). Även få tillbaka betald skatt under 2020.

Sjuklönen betalas av staten
Staten står för företagens sjuklönekostnader dag 1-14 (under april och maj). Kravet på läkarintyg avskaffas tillfälligt. Den som är sjuk kommer att kunna vara hemma från jobbet i 14 dagar utan läkarintyg.

Vi finns för att hjälpa och stödja er. Har du funderingar, kontakta er kontaktperson. Har du ingen kontaktperson men känner att du behöver en pålitlig partner, kontakta oss på accounthouse@amesto.se