HR

Ambulerande HR-avdelning när behov uppstår

Saknar ditt företag HR-avdelning? Amesto AccountHouse har konsulter med mångårig erfarenhet inom HR området. Vi kan vara er ambulerande HR-avdelning när behov uppstår!

Ambulerande HR-avdelning när behov uppstår

Få hjälp inom HR när behov uppstår

Vi kan bistå ditt företag med det flesta HR relaterade frågor när behov uppstår. Oavsett om du vill minska kostnader, spara tid eller få bättre struktur på HR-arbetet kan våra specialister hjälpa dig, vi erbjuder ett brett spektrum av HR-tjänster. Oss anlitar du per timme och betalar endast för den specifika tjänsten du har behov av just för tillfället.

På så sätt har du tillgång till en ”egen” HR-avdelning men betalar endast när du använder våra tjänster. Det kan vara av tillfällig karaktär eller per löpande kontrakt, det bestämmer ni. Våra HR-konsulter på Amesto AccountHouse är specialister på HR och har jobbat med flera av de största företagen i Norden.

 

Varför ska jag investera i HR?

HR anses av allt fler företag vara ett av de viktigaste områdena att satsa på. Det är inte utan anledning. Konkurrensen om de bästa ökar och HR-uppgifterna blir allt mer komplexa. De anställda är den viktigaste resursen i varje företag. Utan friska och motiverade anställda, kommer verksamheten att stoppas upp. Det gäller oavsett storlek.

Att ta hand om sina anställda omfattar mycket mer än att betala lön och arrangera en firmafest med jämna mellanrum.  Du ska ha koll på det juridiska, på förhandlingar med fackföreningar, på pensionsregler, på kollektivavtal och mycket mer. Det är tidskrävande och det kräver specialistkompetens.

Ibland stöter företag också på utmaningar som berör de anställda. Det kan vara utmaningar relaterade till personalpolitik, hög sjukfrånvaro och omställningar. Då kan det vara bra att veta vad man får och inte får göra, hur du bör gå till väga och hur du säkrar att processen genomförs på ett smidigt och korrekt sätt.

HR-konsulterna hos Amesto AccountHouse kan hjälpa dig att spara tid, få bättre struktur på HR-arbetet och därmed minska kostnaderna.

Några av våra HR-tjänster

 • Avtalstolkningar
 • Kontraktskrivning
 • Förhandlingsstöd
 • Stöd vid rekrytering
 • Stöd vid uppsägning
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Konsultation vid rehabiliteringsutredningar
 • Förhandlingsframställningar enligt MBL, LAS
 • Personalhandbok och chefshandbok
 • Mallar och checklistor
 • Övrig HR-relaterad konsultation

Erfarna HR-konsulter

Genom de HR-tjänster som Amesto AccountHouse erbjuder är du garanterad professionell HR-rådgivning samt uppdaterad hantering av din personaladministration och ert arbetsmiljöarbete. Vi kan till exempel komma med råd om hur du kan effektivisera HR-processerna i din verksamhet. Vi kommer gärna ut till dig men du kan också få rådgivning via e-mail och telefon. Vi har kontor i Stockholm men vi kan hjälpa till på andra platser i Sverige om behov uppstår.

Mer om HR-rådgiving

Fördelar med att outsourca sin HR-avdelning

 • Mindre avhängt av egna nyckelpersoner
 • Trygghet i att få tillgång till rätt kompetens
 • Billigare att låta våra HR-specialister utföra arbetet än att ha egna anställda
 • Flexibla avtal som kan förändras i takt med bolagets utveckling
 • Ökad kvalitet och leveranssäkerhet

Kontakta oss

Har du några frågor?

#askmore

Kontakta meg