Rådgivning.

Våra specialister kan hjälpa dig med allt från frågor kring din dagliga verksamhet till att hålla reda på de förändringar som sker.

Få hjälp med rådgivning inom HR.

I Sverige förändras ständigt lagar och avtal som rör dig som företagare. För dig som är enskild företagare och ända upp till större bolag så kan det vara svårt att få grepp om vad som gäller exakt för dig och ditt företag. Genom de HR-tjänster som Amesto AccountHouse erbjuder är du garanterad rådgivning av professionella HR-konsulter och du kan få hjälp med kontinuerligt och/eller strukturerat arbetsmiljöarbete. 

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett arbetssätt för arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. (Vid fler än 10 anställda på företaget ska detta arbete dokumenteras.) Detta arbete är mycket viktigt  både för arbetsgivaren och för att de anställda ska få en trivsam arbetsmiljö och kunna prestera mer på arbetet. Arbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp så att anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa.

Kontakta oss

Arbete som ingår i det dagliga arbetet

  • Psykiskt arbetsmiljö/arbetsbelastning, kränkningar samt hot och våld
  • Fysiskt arbetsmiljö - buller, bildskärm, luft
  • Social arbetsmiljö - information till alla i företaget

 Viktiga punkter i detta arbete är att ta fram:

  • Policys
  • Rutiner
  • Undersöka, riskbedöma, utreda vid brister, göra omedelbara åtgärd, följa upp

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1) ska detta vara ett ständigt arbete för arbetsgivaren. Känner ni att ni inte hinner med och behöver hjälp med mallar, policys eller med att hantera dessa frågor, tveka inte att höra av dig till oss på Amesto AccountHouse. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. 

Har du några frågor?

#askmore

Kontakta Mig