Nordic Payroll

Nordic Payroll Services

Nordic Payroll Services

Senior kompetens inom lön

Nordic Payroll Services

Nordic Payroll består av specialister med seniorkompetens inom det löneadministrativa området. Vi har egna kontor i Norge, Sverige och Danmark. I Finland har vi en partner.

Dedikerat team

En outsourcinglösning till oss innebär att du som kund får ett dedikerat team som följer bolaget över landsgränserna. Det betyder säkerställande av leverans, effektivisering av rutiner samt kostnadsbesparingar.

Bra funktionalitet och systemlösningar gör att vi ligger i framkant när det gäller service, IT och kompetens. Våra lösningar ger era anställda möjlighet att rapportera via webben var de än befinner sig. Vi har lång erfarenhet och jobbar efter "best case"-metoden.

Fördelar om ni outsourcar

I dag hanterar vi ca 20 000 lönespecifikationer per månad i Norden. Hos oss får du en kvalitetssäkrad produktion, som inkluderar 100% backup. Våra ledord är: Kvalitet, Kommunikation och Kompetens.

• Bättre kontroll
• Mindre sårbarhet
• Större kapacitet
• Tillgång till specialister som alltid är uppdaterade gällande förändringar i lagar och avtal
• Fokus på kärnverksamheten
• Kostnadsbesparing
• Väl beprövade IT-tjänster

Har du några frågor?

#askmore

Kontakta Mig