Nordiska specialister med senior kompetens inom lön

Nordic Payroll består av specialister med seniorkompetens inom det löneadministrativa området. Vi har egna kontor i Norge, Sverige och Danmark. I Finland har vi en partner.

En outsourcinglösning till oss innebär att du som kund får ett dedikerat team som följer bolaget över landsgränserna. Det betyder säkerställande av leverans, effektivisering av rutiner samt kostnadsbesparingar.

Bra funktionalitet och systemlösningar gör att vi ligger i framkant när det gäller service, IT och kompetens. Våra lösningar ger era anställda möjlighet att rapportera via webben var de än befinner sig. Vi har lång erfarenhet och jobbar efter "best case"-metoden.

I dag hanterar vi ca 20 000 lönespecifikationer per månad i Norden.
Hos oss får du en kvalitetssäkrad produktion, som inkluderar 100% backup.
Våra ledord är: Kvalitet, Kommunikation och Kompetens


Era fördelar om ni outsourcar till Amesto:
• Bättre kontroll
• Mindre sårbarhet
• Större kapacitet
• Tillgång till specialister som alltid är uppdaterade gällande förändringar i lagar och avtal
• Fokus på kärnverksamheten
• Kostnadsbesparing
• Väl beprövade IT-tjänster

Global Payroll Awards
Amesto AccountHouse AB har två år i rad vunnit på Global Payroll Awards.  

The Payroll Awards 2017         Amesto AccountHouse AB vann priset In-Country Payroll Provider of the Year