<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Global compact

HELT ÄRLIGT

Gör du bra val?

Ansvarstagande näringsliv

Amesto är medlem i FN:s Global Compact.

Amesto har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2012. Som medlemsföretag har vi åtagit oss att utarbeta och lämna en årlig rapport om framstegen, även kallad "Communication on Progress – CoP".

UN Global Compacts 10 principer ger riktlinjer för hur företaget säkerställer en ansvarsfull verksamhet inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsliv, antikorruption och miljö. Ladda ner årsredovisningen (CoP 2021) nedan och läs mer om våra strategiska projekt.

Helt ärligt

Att vara sann mot sig själv i allt är svårt.

Det här var diskussionen som utlöste Amestos varumärkeskampanj under hela 2021; "Ärligt talat, gör du bra val?"

Kan vi som företag gå ur vägen och säga att vårt mål är att bli klimatneutrala eller klimatpositiva? När det per definition existerar som företag eller som individ genererar negativa koldioxidavtryck?