<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

goodsport

AMESTO ACCOUNTHOUSE OCH GOODSPORT

Ett samarbete för hållbarhet och samhällsengagemang.

Vi på Amesto AccountHouse är stolta över att berätta om vårt senaste samarbete med Goodsport. Genom att engagera oss i Goodsports verksamhet får vi en ökad möjlighet att arbeta för en hållbar framtid och ett bättre samhälle.

Goodsport är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar med integration genom sociala projekt. Med aktiviteter som nattfotboll, skolträffar och mentorskapsprogram skapar Goodsport en miljö och en gemenskap för ungdomar från utsatta områden. 

Med utgångspunkt i idrottens inkluderande filosofi bidrar Goodsport till ett mer jämlikt samhälle med ökad sysselsättning, ökad hälsa och minskad kriminalitet.

Patrik Asplund, vd på Goodsport,

uttrycker sin uppskattning för samarbetet:

“Vi är glada över att samarbeta med Amesto AccountHouse, som delar våra värderingar och har en stark vilja att göra skillnad i samhället. Tillsammans kommer vi att skapa fantastiska möjligheter för både ungdomarna vi stöttar genom våra aktiviteter och samhället i stort.”

gemen
gemenskap

Det här samarbetet ligger helt i linje med Amesto AccountHouses värderingar - People, Planet, Profit - som genomsyrar allt vi gör. Vi tror på att göra skillnad i samhället och att skapa en hållbar framtid för alla. 

Amesto har varit medlem i FN:s Global Compact sedan 2012 och aktivt bidragit i flera samhällsprojekt. Vi vill uppmuntra både våra medarbetare och kunder att ta ansvar och göra skillnad. 

Samarbetet med Goodsport är ett konkret exempel på hur vi kan leva våra värdeord och skapa gemenskap, samhörighet och stolthet hos våra medarbetare.

Förutom att stötta Goodsport med lön- och redovisningsfrågor uppmuntrar vi alla våra medarbetare att engagera sig i stiftelsens arbete. Det kan handla om att involvera sig i ett mentorskapsprogram, engagera sig som ledare eller bara sprida vidare till andra om arbetet Goodsport genomför. 

Samarbetet med Goodsport visar att vi på Amesto AccountHouse inte bara pratar om våra värderingar – vi agerar i enlighet med dem. Genom att stötta både samhället och våra medarbetare i deras engagemang för hållbarhet och hälsa, bidrar vi till en bättre framtid för alla. Det innebär även en möjlighet till kompetensutveckling för vår personal, något som gynnar både oss och våra kunder.

“Vi tror att den här sortens engagemang ökar vår förståelse för vad hållbar utveckling faktiskt innebär och gör oss till bättre medarbetare och rådgivare” säger Anna Hammarkvist, vd Amesto AccountHouse.

Amesto AccountHouse och Goodsport har tillsammans en stark vilja att göra skillnad och skapa positiva förändringar.
Med detta samarbete har vi möjligheten att direkt påverka och förbättra livet för både våra medarbetare och de människor som vi stöttar genom våra gemensamma projekt.

Det här samarbetet är bara början för oss på Amesto AccountHouse i Sverige. Vi ser fram emot att hitta fler liknande partnerskap och stötta ännu fler projekt som bidrar till en hållbar och engagerad framtid för alla. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle.

tillsammans
mobilbild tillsammans