<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

hållbarhetsrapportering

Vi hjälper små och medelstora företag att komma igång med hållbarhetsarbetet.

Genom mätning, rapportering och rådgivning stakar vi ut kursen genom hållbarhetsdjungeln.

VERKTYG, PROCESSSUPPORT OCH INSIKT FÖR ATT KOMMA I GÅNG

Allt börjar med en bra hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisningen presenterar en bild av företagets nuläge, relevanta hållbarhetsteman och synliggör vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra prestation både vad gäller klimat, miljö, sociala och ekonomiska förutsättningar. En hållbarhetsredovisning är därför det viktigaste styrverktyget en chef har för att systematiskt mäta hållbarhetsarbetet i sin verksamhet. Därför säger vi att allt börjar med en bra hållbarhetsredovisning.

Idag finns det ingen lagstadgad standard för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag (SMF). Ändå drabbas de små och medelstora företagen indirekt av en rad krav eftersom stora företag och finansiella aktörer nu är skyldiga att redovisa hållbarhetssituationen i sina respektive verksamheter.

Amesto Footprint är en totalleverantör för små och medelstora företag. Med vår digitala lösning i kombination med råd från våra ämnesexperter hjälper vi de mindre företagen att kartlägga sin kurs genom djungeln av hållbarhetsstandarder och regelverk.

De små och medelstora företagen vi guidar får en skräddarsydd rekommendation om vilka standarder och regler som är relevanta för dem, och vilka rapporteringskrav de bör prioritera och samla in data om för att inte drunkna i havet av hållbarhets-KPI:er.

Vi säkerställer att våra kunder alltid är uppdaterade om gällande regler och branschstandarder. Vi sätter ihop ett unikt rapporteringspaket baserat på sektorn, verksamhetens storlek, ambitionsnivå och vilken typ av hållbarhetsdata stora företag, finansiella aktörer och myndigheter kommer att efterfråga inom en snar framtid. Vi hjälper våra kunder att förbli konkurrenskraftiga på en marknad som är i ständig förändring.

Dessutom ser vi till att hållbarhetsredovisningen inte hamnar i byrålådan utan blir ett dynamiskt ledningsverktyg för att komma igång med hållbarhet och undvika situationer där man kan anklagas för greenwashing. If you can't measure it, you can't manage it.

fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right

VÅRA TJÄNSTER

Din externa hållbarhetsavdelning.

Vi är en totalleverantör för verksamheter som vill komma igång med hållbarhetsarbetet.

Hållbarhet kan dock bero så mycket på verksamheten i fråga. Därför kommer hållbarhetsdatan också från många olika källor som till exempel finansräkenskaperna, HR-systemet och affärssystemet för att nämna några. Följaktligen är datainsamling och konvertering av data enligt internationella lagar och standarder det största hindret för en bra hållbarhetsredovisning.

Därför har vi tagit fram en digital tjänst som integrerar data från bland annat ekonomibokslutet, HR-systemet och affärssystemet. På så sätt har vi gjort det lättare att skapa en hållbarhetsredovisning. Dessutom har vi ett team av ämnesexperter inom hållbarhet som står redo att ge råd under processen för att säkerställa kvaliteten på din hållbarhetsredovisning. Våra tjänsteområden beskrivs i modellen:

Hållbarhetsarbetet (1)

Morgondagens redovisningskonsult blir företagskonsult.

Redovisningsbranschen är i omställning – redovisningskonsulten växlar om till att bli rådgivare.

Redovisningskonsulten har förstahandsinsikt när det kommer till en verksamhets ekonomiska förutsättningar. Redovisningskonsulten har därför en unik position att ta rollen som näringslivets närmaste externa rådgivare.

Behovet av rådgivning har särskilt framkommit när allt fler verksamheter nu måste anpassa sig i riktning mot mer cirkulära och mindre resurskrävande affärsmodeller.

Morgondagens redovisningskonsult ska visa upp nya färdigheter som kreativitet och problemlösning, förmåga att förstå, sätta in fakta i större sammanhang och kommunicera insikter och fakta på ett begripligt och vägledande sätt.

Gå med oss från intention till prestation.

Är du redo att göra smartare val?

Låt oss hjälpa dig från osäkerhet till klarhet.

iStock-1314878691