<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

hållbarhetsrapportering

Vi hjälper små och medelstora företag att komma igång med hållbarhetsarbetet.

Genom mätning, rapportering och rådgivning stakar vi ut kursen genom hållbarhetsdjungeln.

Förbered ditt företag för framtiden

Varför hållbarhet är avgörande för ditt företags framtid

I en värld där hållbarhet blir alltmer prioriterat, är det avgörande för varje företag att inse sin potential att bidra till en mer hållbar framtid. Genom att engagera sig i hållbarhetsarbete får man inte bara möjligheten att positivt påverka vår planet och samhället, utan det är även en strategi för att säkra företagets framgång och relevans på lång sikt. 

Hållbarhet omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter och det är viktigt att identifiera både möjligheter och risker inom dessa områden. Att förbereda er för utmaningar som klimatförändringar och sociala oroligheter är inte bara ansvarsfullt, det stärker även ert varumärke och främjar långsiktig lönsamhet.

iStock-1364322774

Fördelarna med ett aktivt hållbarhetsarbete

 • Bli en attraktiv arbetsgivare
  Med ett starkt fokus på hållbarhet kan ditt företag locka till sig och behålla kompetent och engagerad personal som värderar meningsfullt arbete och vill bidra till en positiv samhällsförändring.
 • Stärk din position som pålitlig leverantör
  I takt med att kundernas medvetenhet ökar, växer även efterfrågan på hållbara produkter och tjänster. Att kunna erbjuda detta stärker ditt företags konkurrenskraft.
 • Attrahera investerare
  Investeringar i företag som aktivt arbetar med hållbarhet ökar. Genom att visa hur ert företag bidrar till miljömål och sociala mål kan ni locka till er viktig kapital som behövs för att uppnå globala klimatmål.

 • Effektivisera och spara
  Genom att implementera hållbarhetsinitiativ kan ditt företag minska onödig resursanvändning och kostnader, samtidigt som ni skapar en hållbar och motiverad arbetsstyrka.


vi hjälper kvd

Simplifying Sustainable Business

Hur vi kan stödja ert hållbarhetsarbete

 • Kartläggning av ert nuläge
  Vi börjar med en grundlig analys av ert nuvarande hållbarhetsarbete för att identifiera viktiga områden för förbättring och utveckling.

 • Väsentlighetsanalys
  Vi hjälper er att förstå var ert företag har störst potential att påverka positivt och negativt, och identifierar viktiga hållbarhetsrisker och möjligheter.

 • Intressentanalys
  Genom att analysera vilka som påverkar och påverkas av ert företag kan vi identifiera centrala intressenter och vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för dem.

 • Lagar, regler och ramverk
  Vi guidar er genom relevant lagstiftning och standarder som är viktiga för ert hållbarhetsarbete och säkerställer att ni är uppdaterade och följer dessa.

 

Att integrera hållbarhet i ert företags DNA är inte bara en moralisk skyldighet, det är en strategisk nödvändighet. Låt oss hjälpa er att navigera denna resa och tillsammans skapa en hållbar och lönsam framtid. Boka ett möte med vår Hållbarhetsrådgivare här

VERKTYG, PROCESSSUPPORT OCH INSIKT FÖR ATT KOMMA I GÅNG

Allt börjar med en bra hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisningen presenterar en bild av företagets nuläge, relevanta hållbarhetsteman och synliggör vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra prestation både vad gäller klimat, miljö, sociala och ekonomiska förutsättningar. En hållbarhetsredovisning är därför det viktigaste styrverktyget en chef har för att systematiskt mäta hållbarhetsarbetet i sin verksamhet. Därför säger vi att allt börjar med en bra hållbarhetsredovisning.

Idag finns det ingen lagstadgad standard för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag (SMF). Ändå drabbas de små och medelstora företagen indirekt av en rad krav eftersom stora företag och finansiella aktörer nu är skyldiga att redovisa hållbarhetssituationen i sina respektive verksamheter.

Amesto Footprint är en totalleverantör för små och medelstora företag. Med vår digitala lösning i kombination med råd från våra ämnesexperter hjälper vi de mindre företagen att kartlägga sin kurs genom djungeln av hållbarhetsstandarder och regelverk.

De små och medelstora företagen vi guidar får en skräddarsydd rekommendation om vilka standarder och regler som är relevanta för dem, och vilka rapporteringskrav de bör prioritera och samla in data om för att inte drunkna i havet av hållbarhets-KPI:er.

Vi säkerställer att våra kunder alltid är uppdaterade om gällande regler och branschstandarder. Vi sätter ihop ett unikt rapporteringspaket baserat på sektorn, verksamhetens storlek, ambitionsnivå och vilken typ av hållbarhetsdata stora företag, finansiella aktörer och myndigheter kommer att efterfråga inom en snar framtid. Vi hjälper våra kunder att förbli konkurrenskraftiga på en marknad som är i ständig förändring.

Dessutom ser vi till att hållbarhetsredovisningen inte hamnar i byrålådan utan blir ett dynamiskt ledningsverktyg för att komma igång med hållbarhet och undvika situationer där man kan anklagas för greenwashing. If you can't measure it, you can't manage it.

fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right

Din externa hållbarhetsavdelning.

Vi är en totalleverantör för verksamheter som vill komma igång med hållbarhetsarbetet.

Hållbarhet kan dock bero så mycket på verksamheten i fråga. Därför kommer hållbarhetsdatan också från många olika källor som till exempel finansräkenskaperna, HR-systemet och affärssystemet för att nämna några. Följaktligen är datainsamling och konvertering av data enligt internationella lagar och standarder det största hindret för en bra hållbarhetsredovisning.

Därför har vi tagit fram en digital tjänst som integrerar data från bland annat ekonomibokslutet, HR-systemet och affärssystemet. På så sätt har vi gjort det lättare att skapa en hållbarhetsredovisning.

Dessutom har vi ett team av ämnesexperter inom hållbarhet som står redo att ge råd under processen för att säkerställa kvaliteten på din hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhet_nyhetsbrev600x300

Morgondagens redovisningskonsult blir företagskonsult.

Redovisningsbranschen är i omställning – redovisningskonsulten växlar om till att bli rådgivare.

Redovisningskonsulten har förstahandsinsikt när det kommer till en verksamhets ekonomiska förutsättningar. Redovisningskonsulten har därför en unik position att ta rollen som näringslivets närmaste externa rådgivare.

Behovet av rådgivning har särskilt framkommit när allt fler verksamheter nu måste anpassa sig i riktning mot mer cirkulära och mindre resurskrävande affärsmodeller.

Morgondagens redovisningskonsult ska visa upp nya färdigheter som kreativitet och problemlösning, förmåga att förstå, sätta in fakta i större sammanhang och kommunicera insikter och fakta på ett begripligt och vägledande sätt.

 

Är du redo att göra smartare val?

Låt oss hjälpa dig från osäkerhet till klarhet.

iStock-1314878691