<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

hållbarhetsrapportering

Kom igång med hållbarhetsrapportering

Genom mätning, rapportering och rådgivning hjälper vi små och medelstora företag komma igång med hållbarhetsarbetet.

Förbered ditt företag för framtiden

Därför är hållbarhetsrapportering avgörande för ditt företags framtid

Hållbarhetsarbetet blir ett allt mer prioriterat område hos fler och fler företag. Såväl kunder, investerare, medarbetare och andra intressenter efterfrågar större insyn i hur stort klimatavtryck ett bolag har, och vad de gör för att minska det. Genom att engagera sig i bolagets hållbarhetsarbete får företaget inte bara möjligheten att positivt påverka både planeten och samhället. Det är också en strategi för att stärka företagets framgång och relevans på lång sikt. 

I det här arbetet spelar hållbarhetsrapporteringen en avgörande roll. Genom att genom praxis och ett standardiserat format redovisa ditt företags påverkan på olika hållbarhetsområden får ditt företag ett kraftfullt verktyg i sitt kommande hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapporten ger dig en komplett analys över ditt företags nuläge och ger dig ett underlag för framtida strategiska beslut. Att förbereda företaget för utmaningar som klimatförändringar och sociala oroligheter är inte bara ansvarsfullt, det stärker även ert varumärke och främjar långsiktig lönsamhet.

iStock-1364322774

Vad menas med hållbarhet?

Hållbarhet idag innebär att du som företagare tar ansvar för din påverkan på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Hållbarhetsarbete handlar om att identifiera både möjligheter och risker inom dessa områden och vidta åtgärder som bidrar till att din verksamhet gör goda ekonomiska resultat samtidigt som du reducerar bolagets klimatavtryck och respekterar sociala rättigheter och mänskliga behov. Att arbeta hållbart är en win-win för alla inblandade och stärker din position på marknaden på både kort och lång sikt.

 

Fördelarna med ett aktivt hållbarhetsarbete

 • Bli en attraktiv arbetsgivare
  Med ett starkt fokus på hållbarhet kan ditt företag locka till sig och behålla kompetent och engagerad personal som värderar meningsfullt arbete och vill bidra till en positiv samhällsförändring.
 • Stärk din position som pålitlig leverantör
  I takt med att kundernas medvetenhet ökar, växer även efterfrågan på hållbara produkter och tjänster. Att kunna erbjuda detta stärker ditt företags konkurrenskraft.
 • Attrahera investerare
  Investeringar i företag som aktivt arbetar med hållbarhet ökar. Genom att visa hur ert företag bidrar till miljömål och sociala mål kan ni locka till er viktig kapital som behövs för att uppnå globala klimatmål.

 • Effektivisera och spara
  Genom att implementera hållbarhetsinitiativ kan ditt företag minska onödig resursanvändning och kostnader, samtidigt som ni skapar en hållbar och motiverad arbetsstyrka.


Våra tjänster för hållbarhetsrapportering och rådgivning

Gratis rådgivning

1 timme kostnadsfri konsultation

 • Översikt över hållbarhetsområdet och relevanta regelverk
 • Analys av företagets nuvarande hållbarhetsarbete
 • Diskussion kring ditt företags specifika utmaningar och behov

Kartläggning

För t ex ledningsgrupp, CFO. Välj mellan 2 eller 4 timmar.

 • Introduktion till hållbarhetsområdet och relevanta regelverk
 • Diskussion kring ert företags utmaningar och behov
 • Områden för förbättring



   

Workshops

Här kan du välja mellan basnivå, medelnivå och avancerad.

 • Introduktion till hållbarhetsområdet och regelverk
 • Kartläggning av intressenter och väsentlighetsanalys
 • Analys av risker och möjligheter
 • Anpassat innehåll

Hållbarhetsrapportering

Vi tar fram den rapport ditt företag behöver: 
 • CSRD 
 • Klimatberäkning
 • Frivillig hållbarhetsrapportering

Föreläsningar

En generell introduktion om hållbarhet alternativt en mer anpassad för ditt företag.
 • Relevanta lagar och regelverk
 • Varför företag ska jobba med hållbarhet: risker att inte göra det och fördelar med att göra det.
Norden-1

Simplifying Sustainable Business

Så hjälper vi er med hållbarhetsrapportering

Enligt nya EU-direktiv ska alla bolag som är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport följa en gemensam standard - CSRD. Oavsett om du omfattas av kraven eller inte arbetar vi på Amesto AccountHouse enligt denna standard när vi hjälper företag med hållbarhetsrapportering.

 • Kartläggning av ert nuläge
  Vi börjar med en grundlig analys av ert nuvarande hållbarhetsarbete för att identifiera viktiga områden för förbättring och utveckling.

 • Väsentlighetsanalys
  Vi hjälper er att förstå var ert företag har störst potential att påverka positivt och negativt, och identifierar viktiga hållbarhetsrisker och möjligheter.

 • Intressentanalys
  Genom att analysera vilka som påverkar och påverkas av ert företag kan vi identifiera centrala intressenter och vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för dem.

 • Lagar, regler och ramverk
  Vi guidar er genom relevant lagstiftning och standarder som är viktiga för ert hållbarhetsarbete och säkerställer att ni är uppdaterade och följer dessa.

 

vi hjälper kvd
Hållbarhet_nyhetsbrev600x300

Din externa hållbarhetsavdelning

Vi är en totalleverantör för verksamheter som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är dock inget isolerat område utan påverkar alla delar i verksamheten. Data och information som rör arbetet kommer från flera olika källor, som till exempel finansräkenskaperna, HR-system och affärssystem. Av den anledningen är korrekt datainsamling och konvertering av information enligt internationella lagar och standarder en av de största utmaningarna för en bra hållbarhetsrapport.

Därför har vi tagit fram en digital tjänst som integrerar data från bland annat ekonomibokslutet, HR-systemet och affärssystemet. På så sätt har vi gjort det lättare att skapa en hållbarhetsrapportering av hög kvalitet.

Dessutom har vi ett team av ämnesexperter inom hållbarhet som står redo att ge råd under processen för att säkerställa kvaliteten på din hållbarhetsrapport. 

VERKTYG, PROCESSSUPPORT OCH INSIKT FÖR ATT KOMMA I GÅNG

Allt börjar med en bra hållbarhetsrapport

Hållbarhetsredovisningen presenterar en bild av företagets nuläge, relevanta hållbarhetsteman och synliggör vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra prestation både vad gäller klimat, miljö, sociala och ekonomiska förutsättningar. En hållbarhetsrapport är därför det viktigaste styrverktyget en chef har för att systematiskt mäta hållbarhetsarbetet i sin verksamhet. Därför säger vi att allt börjar med en bra hållbarhetsrapport.

Idag finns det ingen lagstadgad standard för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag (SMF). Ändå drabbas de små och medelstora företagen indirekt av en rad krav eftersom stora företag och finansiella aktörer nu är skyldiga att redovisa hållbarhetssituationen i sina respektive verksamheter.

Amesto Footprint är en totalleverantör för små och medelstora företag. Med vår digitala lösning i kombination med råd från våra ämnesexperter hjälper vi de mindre företagen att kartlägga sin kurs genom djungeln av hållbarhetsstandarder och regelverk.

De bolag vi hjälper får en skräddarsydd rekommendation om vilka standarder och regler som är relevanta för dem. Vilka rapporteringskrav de bör prioritera och samla in data om för att inte drunkna i havet av hållbarhets-KPI:er.

Vi säkerställer att våra kunder alltid är uppdaterade om gällande regler och branschstandarder. Vi sätter ihop ett unikt rapporteringspaket baserat på sektorn, verksamhetens storlek, ambitionsnivå och vilken typ av hållbarhetsdata stora företag, finansiella aktörer och myndigheter kommer att efterfråga inom en snar framtid. Vi hjälper våra kunder att förbli konkurrenskraftiga på en marknad som är i ständig förändring.

Dessutom ser vi till att hållbarhetsrapporten inte hamnar i byrålådan utan blir ett dynamiskt ledningsverktyg för att komma igång med hållbarhet och undvika situationer där man kan anklagas för greenwashing. If you can't measure it, you can't manage it.

fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right

Att integrera hållbarhet i ert företags DNA är inte bara en moralisk skyldighet, det är en strategisk nödvändighet. Låt oss hjälpa er att navigera denna resa och tillsammans skapa en hållbar och lönsam framtid. Boka ett möte med vår Hållbarhetsrådgivare här

Morgondagens redovisningskonsult blir företagskonsult.

Redovisningsbranschen är i omställning – redovisningskonsulten växlar om till att bli rådgivare.

Redovisningskonsulten har förstahandsinsikt när det kommer till en verksamhets ekonomiska förutsättningar. Redovisningskonsulten har därför en unik position att ta rollen som näringslivets närmaste externa rådgivare.

Behovet av rådgivning har särskilt framkommit när allt fler verksamheter nu måste anpassa sig i riktning mot mer cirkulära och mindre resurskrävande affärsmodeller.

Morgondagens redovisningskonsult ska visa upp nya färdigheter som kreativitet och problemlösning, förmåga att förstå, sätta in fakta i större sammanhang och kommunicera insikter och fakta på ett begripligt och vägledande sätt.

 

Kom igång med hållbarhetsrapportering

Låt oss hjälpa dig från osäkerhet till klarhet.

iStock-1314878691