<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

footprint

GÖR MEDVETNA VAL

Klimatberäkning

Vi hjälper dig att beräkna ditt klimatavtryck. Allt du behöver göra är att skicka dina konton till oss så sköter vi resten.

INSIKTER FÖR EN BÄTTRE FRAMTID - FÖR DITT FÖRETAG OCH FÖR VÄRLDEN

Vad är en klimatberäkning och vad kan den användas till?

En klimatberäkning är en översikt över en verksamhets klimatutsläpp. Klimatutsläpp är de växthusgaser som släpps ut när något produceras eller drivs. En klimatredovisning kommer att belysa företagets totala klimatavtryck presenterat som Co2-ekvivalenter.

Vi beräknar ert företags klimatpåverkan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Klimatberäkning har blivit en av de mest efterfrågade hållbarhetsmåtten. På grund av detta känner många företag en osäkerhet när de snabbt försöker upprätta en klimatrapport. Syftet med detta kan vara att förbättra sin ställning i upphandlingsprocesser, erhålla fördelaktigare villkor för företagsfinansiering, stärka relationer med investerare, eller som en del i rekryteringsprocessen.

Klimatberäkning fungerar också utmärkt som underlag för insikter i samband med beslut som ska tas relaterade till klimatet – som energibesparande åtgärder och bränsleförbrukning. 

Vårt erbjudande är utformat för en nordisk affärskultur där konsumenter är hållbarhetsmedvetna, chefer har ett utbrett socialt samvete och där sökandet efter bättre hållbara svar har blivit medlet för att säkra företagets existensgrund in i framtiden.

fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right
fotprints-for-module_right

Vi har gjort vägen till en färdig klimatberäkning snabb och enkel.

Allt vi behöver från dig är tillstånd att exportera dina konton. Vårt digitala verktyg kommer att beräkna ditt fotavtryck baserat på uppdaterade emissionsfaktorer. Med siffror och data är du väl rustad att hitta effektiva åtgärder som är vettiga ur ett företagsekonomiskt perspektiv såväl som för vår planet.

EN DIGITALISERAD PROCESS

En fullfjädrad klimatberäkning.

Vårt digitala verktyg, Amesto Footprint, ger dig en överblick över vilka aktiviteter i din verksamhet som har mest utsläpp. Det kommer att ge dig en fingervisning om vilka åtgärder du kan vidta för att minska ditt klimatavtryck. Med en solid databas är ditt företag bättre rustat att göra välgrundade val.

Vill du veta mer om klimatberäkning?
Tveka inte att kontakta oss.

Klimatredovisningen presenteras

I scope 1, 2 och 3 - i enlighet med GHG-protokollet.

Scope 1:

Direkta utsläpp från utrustning som ditt företag äger eller kontrollerar.

Utsläpp från till exempel företagets fordon, bränsleanvändning i maskiner eller utsläpp från produktionsprocesser (bearbetning av material, betong, aluminium etc.)

Scope 2:

Indirekta utsläpp från köpt energi.

Utsläpp från till exempel användning av el eller fjärrvärme

Scope 3:

Indirekta utsläpp från köp av andra varor och tjänster.

Utsläpp relaterade till uppströmsaktiviteter (köp av produkter och tjänster såsom flyg och andra transporttjänster) och nedströmsaktiviteter (användning och bearbetning av varor och tjänster som du erbjuder andra såsom elförbrukning från varor du säljer).

Redovisningskonsulten och klimatberäkningen.

stående växter

Redovisningsbranschen är i omställning – redovisningskonsulten går från att vara den som har hand om redovisningen till att bli rådgivare. Amesto AccountHouse leder vägen i omvandlingen och med Amesto Footprints klimatredovisningstjänst är vi stjärnexemplet på detta.

Redovisningskonsulten har förstahandsinsikt när det kommer till en verksamhets ekonomiska förutsättningar. Revisorn har därför en unik position att ta rollen som näringslivets närmaste externa rådgivare. Behovet av rådgivning har särskilt framkommit när allt fler verksamheter nu måste anpassa sig i riktning mot mer cirkulära och mindre resurskrävande affärsmodeller.

Många av svaren i klimatredovisningen finns redan i det finansiella systemet. Det blir därför naturligt för Redovisningskonsulten att strukturera, dokumentera och redovisa klimatredovisningen. Siffror och fakta i realtid är bränslet för kontinuerlig utveckling. Klimatredovisningen ska vara lika central imorgon som redovisningsredovisningen är idag. Klimatkontot utgör ett betydande underlag för att fatta välgrundade beslut på strateginivå.

Redovisningskonsulten kan beräkna det gröna skiftet. Faktum är att vi gärna går så långt som att säga att redovisningskonsulten kan rädda världen.

Bli vår pilotkund.

Det finns officiella krav, både nationellt och från EU, för att dokumentera klimatpåverkan. Samtidigt ser vi redan att klimatpåverkan är viktig för de lånevillkor som vissa banker erbjuder och i samband med anbud.

Vi tror att hållbarhet kommer att betonas alltmer av kunder och konsumenter. Genom deltagande i Amestos pilotprojekt kommer du att kunna positionera dig för morgondagens krav, samtidigt som du bidrar till att lösa klimatutmaningarna.