<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Eiendom_1 2120x670_mørk

SIMPLIFYING BUSINESS

Lönehantering.

 

VI FÖRENKLAR

Lönehantering för alla företag.

Med Amesto AccountHouse blir lönehanteringen både trygg och effektiv. Vi är inte bara en leverantör av lönetjänster – vi är din pålitliga partner som förstår vikten av korrekt löneadministration.

Vi vet att det kan vara tidskrävande och kostsamt att hantera löner internt. Våra lösningar är därför designade för att avlasta din organisation, ge dig fullständig kontroll och insikt samt säkerhetsställa att allt sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Personlig hjälp med lönehantering som sparar tid och huvudvärk.

Vi erbjuder personlig och kvalitetssäkrad lönehantering.  Hos oss får du en dedikerad lönespecialist som huvudkontakt som arbetar nära dig för att på bästa sätt bistå med rådgivning baserad på din organisations unika behov och utmaningar. Dessutom har du tillgång till ett helt team av kvalificerade lönekonsulter, som är redo att assistera om din huvudkontakt är frånvarande. 

Med Amesto AccountHouse som partner frigör du tid och kan fokusera på din kärnverksamhet, med vetskapen om att din lönehantering är i trygga händer. 

Lönesamtal kvd

Vi gör det enkelt att hantera din lön.

Vi tror på enkelhet och att lönehantering inte ska behöva vara en tidskrävande administrativ process. Därför har du möjlighet att handplocka vilka delar inom lönehantering du behöver hjälp med. Våra tjänster omfattar allt från beräkning av löner och skatter till detaljerad rapportering och rådgivning.

Med lönehantering hos Amesto AccountHouse kan du bland annat få hjälp med:

 • Beräkning av löner: Inkluderar beräkning av bruttolön, avdrag för skatter och sociala avgifter samt hantering av tillägg som övertid, bonusar, provisioner och andra ersättningar.

 • Skatteberäkningar och rapportering: Hantering av skatteavdrag och inrapportering till skattemyndigheter.

 • Administration av frånvaro: Registrering och hantering av anställdas frånvaro, semester, sjukdagar och föräldraledighet.

 • Hantering av pensionsinbetalningar: Beräkning och administration av pensionsinbetalningar och andra förmåner.

 • Upprättande av lönespecifikationer: Skapa och distribuera lönespecifikationer till anställda.

 • Rapportering till myndigheter: Inkluderar inrapportering av arbetsgivaravgifter, statistik och andra nödvändiga uppgifter till relevanta myndigheter.

 • Rådgivning kring lönefrågor: Ge råd och stöd i lönerelaterade frågor, inklusive tolkning av kollektivavtal och arbetsrättsliga regler.

 • Automatiserad tidsrapportering: Implementering och hantering av system för elektronisk tidsrapportering.

 • Anpassning till lagar och regler: Uppdateringar och anpassningar i enlighet med förändringar i lagstiftning och branschspecifika regler.

 • Integration med redovisningssystem: Samordning av lönehantering med företagets redovisningssystem.

 • Nordisk lönehantering: Administration av löner för anställda som verkar i olika länder inom Norden, med hänsyn till specifika nationella skattebestämmelser och arbetsrättsliga regler.

 • Anpassade rapporter och analyser: Skapa anpassade rapporter och analyser för interna behov, såsom kostnadsanalys och budgetplanering.
Software-vendors-image-large

Användarvänligt lönehanterings-system för olika behov.

Vi erbjuder en webbaserad helhetslösning som är designad för att förenkla och effektivisera ditt lönearbete, ge dig ökad transparens samt möjliggöra en mer strategisk lönehantering. Vi hjälper gärna till med genomlysning av lönesystem. Då säkerställer vi bland annat att alla inställningar är korrekta, så att ni inte betalar för mycket eller för lite. 

Vi har gedigen erfarenhet av lönesystemen: 

 • Hogia lön+
 • Flex HRM Payroll
 • Flex lön Classic
 • Xledger
 • Visma

Vi har även kompetens inom fler lönesystem - kontakta gärna oss om det är något lönesystem som inte syns här. 

Fördelarna med extern hjälp.

Att outsourca delar av din lönehantering innebär inte bara att du får tillgång till expertis och specialiserad löneservice. Det innebär också en möjlighet att optimera din verksamhet, frigöra värdefulla interna resurser och minimera riskerna. 

Rådgivning: Hos Amesto AccountHouse får du en personlig lönekonsult. Vi finns alltid tillgängliga att svara på frågor och säkerställer att din lönehantering är korrekt utförd. 

Kostnadsbesparingar: Att outsourca delar av lönehanteringen till en extern partner kan innebära både direkta och indirekta kostnadsbesparingar. Detta genom att behovet av interna resurser och infrastruktur för lönehantering minskar. 

Tidsbesparingar: En annan fördel med extern hjälp är att det frigör administrativ tid för dig och dina anställda. Låt oss ta hand om lönehanteringen, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten. 

Minimera risker: Genom att delvis lägga över ansvaret på oss reduceras även risken för kostsamma fel – vi säkerställer att din lönehantering alltid följer gällande lagar och regler.

Konsult som jobbar med lönehantering

Prisexempel.

Amesto AccountHouse strävar efter att erbjuda en transparent och flexibel prissättningsmodell som speglar värdet av våra tjänster. Därför använder vi i största möjliga mån fasta priser. Detta gör vi för att du som kund ska känna trygghet i förutsägbarheten av kostnaderna för lönehantering, samtidigt som det speglar vår säkerhet i vår egen kompetens. Vi förstår att varje företag har sina unika behov och budgetkrav, och därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som säkerställer att ni får den bästa möjliga servicen till ett konkurrenskraftigt pris.

Uppstartskostnad
Fast pris

Integrationer till lönesystem
Löpande timkostnad

Månadskostnad lön
Fast pris

Månadskostnad licenser
Fast pris

 

 

Hur vi hanterar din lönehantering - exempelmånad.

Från den initiala konsultationen till den löpande administrationen arbetar vi proaktivt och systematiskt för att göra din lönehantering så smidig och problemfri som möjligt. Under hela processen har vi tät kontakt. Vi bistår med kontinuerlig rådgivning och du är alltid välkommen att ställa frågor till oss. 

Konsultation: Steg ett i processen är en initial konsultation där vi diskuterar dina specifika behov och förutsättningar för lönehantering. Vi identifierar lösningar som bäst matchar din verksamhet och planerar för en smidig integrering med lönesystemet.

Inlämning av underlag och löneregistrering: Löneunderlaget skickar du in digitalt. Vi bearbetar sedan underlaget noggrant enligt gällande regler och avtal. Om vi behöver ytterligare information tar vi kontakt med dig. 

Preliminär rapport: När bearbetningen av löneunderlaget är slutfört skickar vi en preliminär rapport till dig för granskande och godkännande. Detta steg är avgörande för att verifiera att allt underlag är korrekt och komplett. Om du upptäcker något som behöver justeras, är det bara att kontakta oss.

Slutgiltigt rapportpaket: När den preliminära rapporten är godkänd av dig sammanställer vi ett komplett rapportpaket. Detta paket innehåller all nödvändig information du behöver för bokföring, rapportering till Skatteverket med mera. Behöver du hjälp med efterarbetet finns vi självklart här. Vi erbjuder tjänster som kan anpassas efter dina specifika behov.

FAQ

Vanliga frågor och svar.

Hur uppdaterar ni ert system för att hålla jämna steg med ändrade lagar och regler?

Vår tjänst prioriterar ständiga uppdateringar och anpassningar för att följa nya lagar och regler. Genom regelbunden översyn och integration av de senaste lagändringarna säkerställer vi att vårt system alltid är aktuellt och i linje med gällande bestämmelser.

Hur hanterar ni regelbundna löneelement som bonusar, provisioner och övertid?

Vi har en flexibel lönehanteringsstrategi för oregelbundna löneelement såsom bonusar, provisioner och övertid. Vårt system tillåter anpassade beräkningar och integrering av dessa variabler för att säkerställa en korrekt och rättvis löneutbetalning.

Hur säkerställer ni säkerheten och konfidentialiteten i mina löneuppgifter?

Säkerheten och konfidentialiteten av dina löneuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi använder avancerade säkerhetssystem och strikta dataskyddsprotokoll för att skydda dina uppgifter och förhindra obehörig åtkomst.

Hur hanterar er tjänst frånvaro och semesterregistrering?

Vår tjänst inkluderar en omfattande hantering av frånvaro och semesterregistrering. Systemet möjliggör enkel inmatning och spårning av frånvaro och semester, vilket integreras sömlöst med löneberäkningen.

Kan ni hjälpa till med frågor kring arbetsgivaravgifter och försäkringar?

Ja, vi erbjuder assistans med frågor kring arbetsgivaravgifter och försäkringar. Vår expertis och kunskap säkerställer att du får korrekt vägledning och stöd i dessa viktiga aspekter av lönehanteringen.

Simplifying Business

Extern hjälp med lönen på lokal upp till nordisk nivå.

Vår expertis sträcker sig över lokala och nordiska gränser. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att hantera komplexa löneprocesser och se till att din lönehantering sker korrekt och effektivt – oavsett var i Norden din verksamhet och dina anställda finns.

iStock-988554958

Hjälp med lönehanteringen - för både stora och små företag

Amesto AccountHouse är en pålitlig partner för företag av alla storlekar. Vår skalbara och flexibla approach innebär att vi kan erbjuda personlig och anpassad service till såväl småföretag som större organisationer. 

Lönehantering som är densamma - oavsett företagsform

Oavsett om du driver ett aktiebolag, kommanditbolag, eller enskild firma så kan du räkna med Amesto AccountHouse. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till din specifika verksamhetsform, med ett engagemang för kvalitet och professionalism som är konstant och anpassat för just dina specifika utmaningar inom lönehantering.

AMESTO ACCOUNTHOUSE

Intresserad? Boka möte om lönehantering med oss här.