<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Löneadministration - Amesto AccountHouse AB

SIMPLIFYING BUSINESS

Lösningar och rådgivning kring lön för företag.

 

VI FÖRENKLAR

Löneadministrationen för företag.

Vi förenklar löneadministrationen för företag av alla storlekar. Effektiva processer, kvalitetssäkrad leverans och tillgång till specialiserade lönekonsulter.
Outsourcing, systemlösningar och rådgivning - löpande eller vid behov. Vi anpassar våra lösningar efter dina önskemål.  

Vi gör det enkelt att hantera löner. Ta första steget till en enklare vardag.

Läs mer om våra lönetjänster nedan.

Payroll konsult

Global Payroll Awards 2024.

Nyligen kunde vi ta emot hela tre priser i utmärkelsen av Global Payroll Association. Den mest prestigefyllda prisen av dem alla, "Judges Award", tar vi hem med stolthet och en god portion ödmjukhet. Detta är ett pris som är mycket uppskattat i vår bransch.

Dessutom vann Marthe Saltvik "Payroll Specialist of the Year" och Connect My Apps mottog priset "Automation and Integration Award". Priserna är ett bevis på att vi levererar ett arbete av hög kvalitet och att vårt kontinuerliga fokus på förbättring av lösningar är anpassat till våra kunders behov.

Interim Lönekonsult
Grön Lön

Hjälp när ni behöver det.

Då och då uppkommer det ett behov av förstärkning på en löneavdelning. Det kan bero på olika typer av frånvaro, glapp mellan tillsättandet av ny personal, punktinsatser för att säkra upp processer eller tillfälligt ökad arbetsbelastning.

Kanske behöver ni lite extra tid att hitta rätt kandidat för en anställning och önskar fylla glappet med en temporär lösning?

Vi tillhandahåller interimslösningar för både lönekonsulter, lönechefer, systemspecialister samt projektledare inom lön.

Läs mer om Interim lönekonsult här.

Grön Lön ger svarta siffror.

Grön lön är ett begrepp som beskriver ett hållbart förhållningssätt när det kommer till lönearbete. Srf konsulterna beskriver att en kvalitetssäkrad löneprocess med korrekt rapportering bidrar till hållbart företagande som går i linje med Agenda 2030 (Srf konsulterna, u.å.). Delar som lönekonsulterna arbetar med innefattar bland annat arbetsmiljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption.

En stor del av lönekonsultens arbete handlar om att efterleva lagar och avtal, och därför har lönekonsulter goda förutsättningar att bidra till hållbarhet på företagen.

Läs mer om Grön Lön här.

EN SÄKRARE

Lönehantering.

Varför outsourca? Att hantera löner internt kan vara tidskrävande, kostsamt och innebära en hel del risker.  

Ligger ansvaret på en viss person med en avgörande kompetens kan en plötslig sjukdom eller vakans innebära en katastrof. Hur många anställda skulle acceptera att lönen inte dyker upp när den ska? 

Hos oss har du, utöver en dedikerad huvudkontakt, ett helt team av kvalificerade lönekonsulter som är redo att kliva in med kort varsel vid oförutsägbara händelser.  

Är du osäker på om löneoutsourcing är rätt för ditt företag?

Ladda ner vår guide: Varför du bör outsourca din löneadministration på extern partner.

Tveka inte att kontakta oss för frågor och funderingar. Vi hjälper dig hitta rätt lösning för din verksamhet. 

LÖNER FÖR NORDISKA LÄNDER

Nordisk lön.

Sträcker sig er verksamhet utanför Sverige?

Vår lösning för nordiska löner erbjuder ett tryggt och flexibelt sätt att administrera löner över hela Norden.

Då våra lönespecialister är stationerade i alla de nordiska länderna har vi en specialiserad kunskap om regler och processer för lönehantering i dessa länder. 

lär dig mer om

Våra övriga tjänster.

Eller kontakta oss direkt med frågor och funderingar så svarar vi på dina frågor

HAR DU FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

Tveka inte att höra av dig.