<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

HR Rådgivning

SIMPLIFYING BUSINESS

HR rådgivning

Våra HR specialister kan hjälpa dig med allt från frågor kring din dagliga verksamhet till att hålla reda på de förändringar som sker i samhället som påverkar din personal. 

HR rådgivning.

Vi ger dig möjlighet att frigöra tid så du kan fokusera på att driva och utveckla din personal och er kärnverksamhet. Våra HR tjänster kan vara både på strategiskt och operativ nivå. Vi kan vara ett stöd inom vissa delar åt er HR-funktion, eller så hjälper vi er med helheten.

Ni kan använda oss för en punktinsats eller som en löpande. Oavsett vilket typ av rådgivning ni behöver finns våra HR-konsulter med hela vägen från planering och under själva genomförandet. Vi brukar dela upp arbetet inom tre olika områden, Personal & Miljö, Administrativ HR, samt Strategisk HR.

Läs mer om våra olika HR-områden nedan.

Exempel på områden som vi kan bistå med rådgivning inom:

 • Förändringar i kollektivavtal
 • Förmånsfrågor
 • Omförhandling av anställningsavtal vid exempelvis uppköp
 • Rekrytering
 • On/Off-boarding
 • Löner, bonus
 • Personalutveckling

HR-ADMINISTRATION

 • Utforma avtal och skriva kontrakt.
 • Mallar och checklistor runt utvecklingssamtal och lönesättning.
 • Struktur för onboarding och offboarding.
 • Sätta upp processer runt rekrytering.
 • Processer runt löner & pension.
 • Uppdaterad personalhandbok med senaste lagar och policies.

PERSONAL & ARBETSMILJÖ

 • Skapa ett bra arbetsklimat som motiverar engagemang och förebygger kostsamma sjukskrivningar och rehabilitering.
 • Bibehålla bra kommunikation med personal och bevara en human relation mellan chefer och anställda.
 • Erbjud personal trygghet och uppskattning som uppmuntrar till vinnande ambassadörskap.

STRATEGI & UTVECKLING

 • Stärka företagets varumärke med strategisk och systematisk employer branding och bli känd som en attraktiv arbetsgivare.
 • Hitta, attrahera och behålla kompetens som driver organisationen framåt.
 • Kompetensutveckla och motivera personal för att optimera och ta vara på personalens talang och resurser.
bidl2

Svåra samtal

I ett chefskap ingår olika typer av samtal med medarbetare. Svåra eller utmanande samtal är samtal som är oundvikliga i arbetslivet. Denna typ av samtal kan behövas för att sätta gränser, göra korrigeringar eller för att framföra negativ feedback. Orsakerna kan vara många, som exempelvis oacceptabelt beteende, låg prestation, fusk, slarv, lögner och brott.

svåra samtal

HAR DU FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

Tveka inte att höra av dig.