<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

TJÄNSTER, RÅDGIVNING & VERKTYG

Fokusera på din personal

Vi vill att du ska kunna lägga din kraft på att leda och få din personal att växa. Vi stödjer dig genom att ta hand om de administrativa delarna i personalarbetet.

Simplifying business

Professionella HR-tjänster.

HR-stöd-, strategier och verktyg för ett effektivt operativt arbete, en bra arbetsmiljö och frisk, nöjd, kompetent personal. Har du alla deler på plats som employer branding, rekrytering, on-boarding, utveckla & behålla personal, lön & bonus och off-boarding? 

Vi hjälper dig optimera ditt HR-arbetet och utforma strategier som stärker din verksamhet och bidrar till ökade resultat. Våra HR-specialister ser över ditt nuvarande HR-arbete, identifierar behov och hjälper dig bygga en stark HR-funktion. Smarta och effektiva HR-processer stärker din personalstyrka och bidrar till ditt företags resultat

HR RÅDGIVNING

Våra HR specialister kan hjälpa dig med allt från frågor kring din dagliga verksamhet till att hålla reda på de förändringar som sker i samhället som berör din personal. Du kan själv välja om du vill ha rådgivning i ett specifikt ärende eller om du vill ha hjälp löpande.
Hr rekrytering

PERSONALHANDBOK

En genomtänkt, lättnavigerad och lättförståelig personalhandbok är en viktig pusselbit i ert företags framgång. Vi vet vad en personalhandbok bör innehålla och vi hjälper dig att snabbt ta fram ert företags personalhandbok.

HR for Hire.

HR for Hire, HR-timme, Hyra HR eller HR on Demand. Kärt barn har många namn. En löpande tjänst för företag som inte har en egen har alla HR-resurser internt utan inser att det är bättre att ha ett löpande avtal med oss för att få hjälp med de aktuella frågorna. Ditt företag får en eller flera specialiseter beroende på vilka tjänster ni vill ha. Vi håller koll på ditt bolag och kan det utan och innan, och när du behöver hjälp inom HR så hör du av dig till din kundansvarige.

Vanliga frågor om outsourcing.

DU BETALAR ENDAST FÖR DE FUNKTIONER DU ANVÄNDER
Det är som att ha en egen HR-avdelning där du endast betalar för de funktioner du behöver och när du använder dom.  

DU KAN BIBEHÅLLA FULLT FOKUS PÅ DEN PRIMÄRA AFFÄRSVERKSAMHETEN
Trots utökad personalstyrka kan du bibehålla fullt fokus på det som är viktigast för dig: att driva din organisation framåt.

DU FÅR EN ÖKAD TRYGGHET MED RÄTT KOMPETENS PÅ RÄTT PLATS
Med en tillgång till rätt kompetens och bra support från erfarna HR-specialister kan du spara tid, öka kvalitet och förbättra resultat.

NÄR ÄR DET BRA ATT OURSOURCA?
När du inte har behov av en HR på heltid. När ditt bolag växer förändras dina HR behov. Därför har vi flexibla avtal som kan justeras i takt med ditt bolags utveckling.  

NÄR DU INTE HAR TID ATT UTVECKLA, MOTIVERA OCH VÅRDA DIN PERSONAL
Med fler anställda kan man få fler resultat men även fler att ta hand om. En omotiverad och sjuk personal jobbar sällan bra.

En bra struktur runt utvecklingssamtal, realistiska målsättningar och tydliga ansvarsområden kan göra en stor skillnad.