<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

IMG_0925_1920_607

ALLA HR-UPPGIFTER MÅSTE HANTERAS PROFESSIONELLT

Administrativ HR.

HR-området är brett och många företag har ingen dedikerad person som jobbar med detta, eller bara en person som jobbar med detta. Ibland kan det snabbt bli många uppgifter som ska lösas, och ingen har expertis eller tid att lösa dem. Det är här vi kommer in.

Vi kan hjälpa er med att utforma processer, mallar och verktyg inom rekrytering, onboarding/offboarding och anställningsavtal. Vi kan hjälpa till med administration av pensioner, försäkringar och andra personalförmåner.

Det finns många regler att hantera som arbetsgivare, och det finns många behov hos de anställda som anmäler sig när ni växer, och de anställda kommer i olika livsfaser.

Betalar ni full lön under sjukdom eller föräldraledighet?
Vad händer när man måste följa med sina egna föräldrar till läkaren?

Rekrytering.

Vi kan hjälpa er att skapa en rekryteringsprocess som alla i ert företag kan använda vid anställning, för att säkerställa likabehandling och att ni har bra rutiner.

Vissa företag använder olika rekryteringssystem när de anställer nya smarta hjärnor, vi kan självklart hantera systemet åt er.

Vi kan även bistå med delar av processen eller så kan ni kontakta någon som är expert på rekrytering.

Onboarding/Offboarding

Onboarding börjar på många sätt redan i rekryteringsfasen. Vi hjälper er med bra rutiner för när anställning är avslutad och till efter avslutad provperiod. För de flesta är det oundvikligt att anställda slutar. Har ni bra rutiner för detta så att inga arbetsuppgifter faller mellan två stolar när någon säger upp sig, och se till att er tidigare medarbetare är ambassadör för ert företag? Vi etablerar bra processer för er verksamhet tillsammans med er.

Avgångssamtal.

När medarbetare slutar är det värdefullt att ta tillvara deras synpunkter och erfarenheter. Genom att hålla i avgångssamtal får man en viktig återkoppling om verksamheten. Underlaget är värdefullt för att utveckla verksamheten, men det bidrar också till att medarbetare som slutar känner att deras återkoppling är viktig och blir tillvaratagen.

Syftet är att få synpunkter på företaget och dess ledarskap, personalpolitik, kompetensutveckling och liknande frågor. Inte minst får man reda på anledningen till att den anställde slutar, vilket kan bidra till att arbetsgivaren eventuellt kan genomföra åtgärder som minskar personalomsättningen. Den anställda kan även lämna synpunkter på hur hen uppfattade att företaget agerat i samband med själva uppsägningen.

I de fall som avgångssamtal hålls bör de göras av någon som inte varit den anställdes chef. Det är då större sannolikhet att man får en ärligare feedback från medarbetaren.

 Tänk på att nöjda medarbetare är viktiga ambassadörer för företaget även när de gått vidare till annat jobb. Ett väl genomfört avgångssamtal kan göra skillnad.

iStock-1314878691
Personal

Personalhandbok.

Får ni många frågor från anställda om semester, sjukskrivning, rätt till ledighet eller arbetstid och vet inte riktigt vad du ska svara?

Då kan ni kontakta oss angående regelverket eller så kan vi utforma en personalhandbok som tar upp det viktigaste på ditt företag. Detta säkerställer likabehandling och förutsägbarhet.

ÖVERVÄGER ni ATT OUTSOURCERA DITT FÖRETAGS HR-FUNKTION?

Ladda ner vår löne- och HR-guide.

GrönGrisLön