<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

HR_Grund2-1

SIMPLIFYING BUSINESS

Löneoutsourcing.

 

VI FÖRENKLAR

Löneoutsourcing för alla företag.

Amesto AccountHouse erbjuder en skräddarsydd lösning för outsourcing av lön som inte bara effektiviserar lönehanteringen, utan även ger dig värde genom att frigöra tid och resurser. Vår expertis inom området säkerställer en smidig, noggrann och pålitlig hantering av dina lönebehov, vilket låter dig fokusera på företagets tillväxt och affärsmål. 

Förenklad löneoutsourcing via lönesystem.

Som upptagen företagare förstår vi att din tid är värdefull och att hantering av löner kan vara en tidskrävande process. Vi har gedigen erfarenhet av Flex HRM Payroll, vilket är ett molnbaserat och användarvänligt lönesystem som gör ditt lönearbete både enklare och effektivare. Genom att använda ett lönesystem i framkant kan vi hjälpa dig att effektivisera dina löneprocesser. Detta innebär bland annat att du får en tydlig överblick och enkel tillgång till all löneinformation – samlat på ett och samma ställe. Vår tjänst säkerställer att du sparar tid, minskar risken för fel och kan fokusera på din kärnverksamhet, samtidigt som vi hanterar detaljerna i din löneadministration.

Vi har också möjligheten att göra en djupgående genomlysning av ditt nuvarande lönesystem för att kravställa om systemuppsättningen möter din organisations behov. 

Vi har utöver Flex HRM Payroll också gedigen erfarenhet av följande lönesystem: 

 • Hogia lön+
 • Flex lön Classic
 • Xledger
 • Payroll SE

Ovanstående lönesystem är inte allt vi har djuplodad kunskap inom – kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Fördelarna med fullständig löneoutsourcing.

Tillgång till experthjälp: Hos Amesto AccountHouse får du en personlig lönekonsult. Dessutom har du tillgång till ett helt team av erfarna lönekonsulter som är redo att assistera om din huvudkontakt skulle vara frånvarande. 

Löneoutsourcing enligt SALK: Våra lönekonsulter arbetar enligt SALK, vilket står för svensk standard för auktoriserade lönekonsulter. Hos oss kan du vara trygg med att dina löner hanteras korrekt enligt branschstandard.

Kostnadsbesparingar: Att outsourca lönehanteringen kan vara mer kostnadseffektivt jämfört med att upprätthålla en intern löneavdelning. Det minskar kostnader för anställd personal, utbildning, och teknisk infrastruktur.

Tidsbesparingar: Löneoutsourcing frigör administrativ tid för såväl företagets ledning som anställda. Genom att överlåta lönehanteringen till specialister inom området kan ni fokusera på er verksamhet och öka effektiviteten. 

Minimera risker: Löneoutsourcing reducerar risken för kostsamma fel. Vi håller oss alltid uppdaterade kring regelförändringar och säkerställer att din lönehantering är korrekt enligt gällande lagstiftning. 

Flexibilitet: Våra lösningar är anpassningsbara, vilket innebär att vi kan hantera allt från små till stora och komplexa lönebehov. Detta ger din verksamhet flexibilitet att växa och förändras utan att lönehanteringen blir ett hinder.

Prisexempel.

Amesto AccountHouse strävar efter att erbjuda en transparent och flexibel prissättningsmodell som speglar värdet av våra tjänster. Därför använder vi i största möjliga mån fasta priser. Detta gör vi för att du som kund ska känna trygghet i förutsägbarheten av kostnaderna för löneoutsourcing, samtidigt som det speglar vår säkerhet i vår egen kompetens. Vi förstår att varje företag har sina unika behov och budgetkrav, och därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som säkerställer att ni får den bästa möjliga servicen till ett konkurrenskraftigt pris.

 • Uppstartskostnad
  Fast pris

 • Integrationer till lönesystem
  Löpande timkostnad

 • Månadskostnad lön
  Fast pris

 • Månadskostnad licenser
  Fast pris

Hur vi strukturerar upp vår löneoutsourcing.

Vi inleder med att noggrant planera och skapa en strategi som är anpassad efter ditt företags unika behov, lagar och avtal. Därefter hanterar vi effektivt insamlingen av alla nödvändiga underlag som tidrapporter och sjukintyg. Med vår specialistkompetens säkerställer vi exakta löneberäkningar, inklusive skatte- och förmånsaspekter, för att garantera en korrekt och rättvis ersättning.

Vår process inkluderar strikta kvalitetskontroller för att garantera att alla löneutbetalningar är felfria. Dessutom tillhandahåller vi omfattande rapportering och dokumentation, inklusive lönespecifikationer och arbetsgivardeklarationer, för att ge dig en fullständig översikt och kontroll över din lönehantering. 

Vi tror på en god och en nära relation med våra kunder. Skulle det uppstå några oklarheter tar vi kontakt med dig – och om du behöver rådgivning finns vi alltid nära till hands. 

Efter signering - Implementation, steg för steg:

 • Kick off möte
  Vårt initiala kick off-möte kräver ingen förberedelse från din sida. Vi leder mötet och går metodiskt igenom projektets omfattning för att säkerställa att vi har en gemensam förståelse av alla detaljer. Om ytterligare information behövs, kommer vi att be dig tillhandahålla detta, eller så assisterar vi gärna.

 • Informationsinsamling
  Ansvaret för att tillhandahålla nödvändig information, såsom personalhandböcker eller kollektivavtal, ligger hos dig som kund. Denna information är avgörande för att vi ska kunna anpassa våra tjänster efter ditt företags specifika behov.
 • Uppsättning system och integrationer
  Vi sätter upp våra lönesystem så de återspeglar ditt företags regler och policys för uträkning av löner. Vi kan även anpassa våra system för att integrera sömlöst med befintliga system du använder såsom HR-system, förmånssystem eller liknande.
 • Parallell lönekörning
  Att genomföra en parallell lönekörning är en valfri men rekommenderad del av vår implementeringsprocess. Detta steg innebär att vi dubbelkollar att allt i lönesystemet fungerar som det ska innan vi går live med skarp utbetalning. En parallell lönekörning säkrar även upp så rapporter och semesterskuld bokförs på korrekt sätt.

Nu är vi redo för att era löneutbetalningar löpande kommer hanteras av Amesto AccountHouse skickliga payrollkonsulter.

Vi erbjuder löneoutsourcing oavsett storlek på företaget

Oavsett storleken på ditt företag erbjuder Amesto AccountHouse tjänster som är utformade för att uppfylla era behov. Vår flexibilitet och anpassningsförmåga gör oss till den perfekta partnern inom löneoutsourcing för företag av alla storlekar - från småföretag till stora multinationella organisationer.

Löneoutsourcing som är densamma - oavsett företagsform

Oberoende av din företagsstruktur eller -form står Amesto AccountHouse beredd att erbjuda skräddarsydda lösningar inom löneoutsourcing som adresserar de specifika behoven och kraven i din organisation. Vår mångsidighet och expertis inom olika företagsformer garanterar att vi kan erbjuda anpassad och effektiv löneoutsourcing i linje med dina affärsmål och vision.  

Outsourca din lönehantering till en dedikerad lönekonsult.

Vi har en personlig och professionell approach till löneoutsourcing. Hos oss får du en dedikerad huvudkontakt samt tillgång ett helt team av lönekonsulter, vars expertis sträcker sig bortom den traditionella löneadministrationen. Vi förstår att varje organisation är unik, och därför strävar vi efter att erbjuda en tjänst som inte bara avlastar er från de administrativa bördorna utan också bidrar till er organisation genom ett skräddarsytt, strategiskt och värdeskapande partnerskap.

Amesto Suite AAH
Payroll konsult

Simplifying Business

Löneoutsourcing lokalt såväl som på nordisk nivå.

Amesto AccountHouse har lång erfarenhet och djupgående kunskap om de unika utmaningarna och möjligheterna inom de nordiska marknaderna. Vi erbjuder därmed tjänster som är anpassade för att möta behoven hos både lokala och nordiska företag. Vår förmåga att erbjuda lösningar som är skräddarsydda för varje marknad gör oss till en stabil partner för företag som söker en omfattande och insiktsfull lönepartner.

Intresserad?

Boka möte om outsourcing av din löneavdelning med oss.