<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

iStock-1272718801

Grön Lön ger svarta siffror.

Lägre sjuklönekostnader. Lägre personalomsättning. Det är två exempel på
insatser för social hållbarhet inom lönearbetet som ger effekt på sista raden.

Hållbarhet

Vad är Grön Lön?

Grön lön är ett begrepp som beskriver ett hållbart förhållningssätt när det kommer till lönearbete. Srf konsulterna beskriver att en kvalitetssäkrad löneprocess med korrekt rapportering bidrar till hållbart företagande som går i linje med Agenda 2030 (Srf konsulterna, u.å.). Delar som lönekonsulterna arbetar med innefattar bland annat arbetsmiljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption.
En stor del av lönekonsultens arbete handlar om att efterleva lagar och avtal, och därför har lönekonsulter goda förutsättningar att bidra till hållbarhet på företagen.

Se över inköp och förbrukning.

Det materiella kan var och en ta eget ansvar för oavsett storlek på företaget man arbetar på. 

 • Se över hur du förbrukar och vad du kan påverka för inköp.
 • Minimera pappersutskrifter, jobba digitalt.
 • Återvinn på rätt sätt, till exempel datorer och annan elektronik som innehåller ämnen som det är stor efterfrågan på idag.
 • Ta hjälp och dra lärdom av andra som kan ha bättre koll på vissa områden, till exempel vilket typ av papper som är bäst, koldioxidutsläpp med mera.
 • Du kan påverka hur man hanterar tekniken, alltså inte köpa in nya saker så ofta utan satsa på produkter med högre kvalitet.
 • För att komma i gång kan du kolla med ledningen om ni kan miljöcertifiera bolaget på något sätt, till exempel med Breakit Impact Challenge.

Rensa ur utrymmen från onödigt material.

Sätt ett mål som är så litet så att du inte kan låta bli att göra det, till exempel städa i din hurts. Ta en titt i kontorsskåpen, vad används inte längre? Finns det gem, plastfickor, hålslag, pärmar med mera som mest ligger och skräpar?

Använd arkiveringstjänster.

På en del kontor står pärmar kvar så länge så man inte längre vet vad de innehåller, och då finns en risk att man inte följer GDPR (Dataskyddsförordningen, 2016:15). Det finns arkiveringstjänster som man kan nyttja och på så sätt komma undan en del lokalkostnader. Dessa hjälper till med bland annat att gå igenom gamla arkiv, städa undan och skala ner lite grann, samt att förvara företagets arkivmaterial på ett säkert sätt och tillhandahålla dokument vid behov.

Kvadrat rensa

Förbättringar du kan göra på arbetsplatsen för hållbar utveckling.

Positiva effekter av förbättringarna.

 

1. Se över hur du förbrukar och vilka inköp du kan påverka, eventuellt med hjälp av miljöcertifiering. 

 • Komma i gång med hållbart förhållningssätt på kontoret.
 • Sänka kostnader för inköp.
 • Minska din egna negativa påverkan på miljön.

2. Rensa ur utrymmen och återvinn onödigt material, eventuellt med hjälp utav arkiveringstjänst. 

 • Material som kan återbrukas av någon annan kommer till nytta, positivt för miljön (cirkulär ekonomi) och individens ekonomi. 
 • Material som återvinns går tillbaka in i kretsloppet och kan användas för att skapa något nytt. 
 • Lättare städning och bättre luft = Bättre arbetsmiljö.
 • GDPR säkrare.

3. Möjligt att byta till mindre lokaler eller hyra ut utrymmen/dela på platsen med andra.

 • Lägre lokalkostnader för förtaget.
 • Pengar frigörs till annat.

4. Alternativt ersätta överflödiga hyllor och skåp med en roliga aktivitet, till exempel pingisbord. 

 • Bättre hälsa hos medarbetarna.
 • En paus med lättare, fysisk aktivitet gör en klar i huvudet = Mer korrekta löner.
 • Socialt välbefinnande, teambuilding bland medarbetarna. 

 

jordklot i hand

Hållbarhet är lite av en generationsfråga, för vissa är det självklart att försöka göra miljövänliga val, medan andra känner att det inte spelar någon roll och det gäller att hitta vägen där emellan. 

 • Föreslå små insatser, för att inte skrämma bort dem som tycker det blir för stort och jobbigt. 
 • Föregå med gott exempel, visa andra vad man kan göra och lyft de som gör det på ett bra sätt. 
 • Identifiera det lönekonsulten redan gör för att avdramatisera begreppet hållbar utveckling. 
 • Försök att tydliggöra innebörden för dig själv och dina kollegor genom att ge exempel på hur man kan jobba rent praktiskt med det här. 

Du gör:

De leder bland annat till:

 

Löner enligt lagar

 • Socialt och ekonomiskt välbefinnande för de anställda.
 • Schyssta villkor för de anställda.
 • Rätt lönehantering = Employer branding, attraherar och behåller rätt kompetens.

Ta fram rätt statistik

 • Bidra till att kunna mäta så att man ser hur företaget ligger till.
 • Upptäcka om hur lång eller kort sjukfrånvaro har ökat.
 • Bidra till lönekartläggning för att uppnå jämställdhet.

Registrera avvikelser rätt

 • Undviker felaktig ej semestergrundande frånvaro som kan leda till lägre intjänad semester.
 • Korrekta arbetsgivarintyg

Koll på semesterskulden

 • Se till att anställda får tid för återhämtning.
 • Undviker tvister, bland annat med facket och med försäkringskassan om en anställd blir sjukskriven och de visar sig att den inte har tagit semester. 

Korrekt pensionsrapportering

 • Rätt löner och pensionsrapportering bidrar till de anställdas framtida försörjning.

Påpeka för mycket övertid

 • Undviker rättsliga påföljder för arbetsgivaren.
 • Undviker att anställda arbetar för mycket med sjukskrivning som påföljd. 

 

Effektivisera din arbetsprocess.

Jobba smart och effektivt, och ta tillvara på de resurser du har på bästa sätt. Se till att göra rätt löner, men försök att utveckla och effektivisera din arbetsprocess där det går. Det är du som vet vad du gör i din arbetsprocess, med dina löner.

Börja tänk till kring frågor som:

 • Hur ser dina löner ut?
 • Vad du har för data i systemet? Vad används den till och vad kan den användas till?
 • Hur för ni över filer?
 • Sitter andra avdelningar på samma information i andra system?
 • Kan managementfunktionerna samarbeta mer och på så sätt skala bort system och påverka inköpskostnader?

En del i Grön lön är

Att efterleva lagar och avtal och se till att lönen blir rätt från början.

Hitta rutiner för att kvalitetssäkra dina löner för att:

 • Bespara dig själv stress och dubbelt arbete
 • Göra det mindre kostsamt för företaget
 • Inte involveras i någonting som inte är schysst eller ekonomisk brottslighet

Vill du ha hjälp med hur du kan effektivisera din arbetsprocess?

Låt oss ta en pratstund så hjälper vi dig att se över vad du kan göra för insatser för social hållbarhet.

Allt innehåll är hämtad i från Line Fogelbergs examensarbete: Arbeta med hållbar utveckling som lönekonsult - En guide till Grön Lön.