<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

25. nov

Vet du vem som har ansvaret när dina medarbetare arbetar hemifrån?

Den 11 oktober publicerades 2022 års rapport Svenskarna och Internet från Internetstiftelsen. Och enligt statistiken så arbetar 15 % fortsatt på heltid hemifrån, jämfört med 21% under 2021. Rapporten visar även att det genomsnittliga antalet arbetsdagar som medarbetare arbetar hemifrån har minskat från 3,5 dagar per vecka till 3,2 dagar.

Många trivs fortfarande med distansarbetet. Vi vill därför hjälpa dig att reda ut vad som gäller för arbetsmiljön vid hemarbete.

  • Du som arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs. Oavsett om det är medarbetaren själv som vill arbeta hemifrån eller om det är ditt initiativ.
  • Om du ställer större krav på att dina medarbetare ska arbeta hemifrån så har du som arbetsgivare också ett större ansvar att säkerhetsställa att medarbetarna har en god arbetsmiljö och även tillhandahålla arbetsutrustning så som dator, skrivbord, stol och belysning.
  • I en situation där man som arbetsgivare har många medarbetare som arbetar hemifrån gäller det att ha koll på sina arbetsmiljörutiner.
  • För att lättast säkerhetsställa att arbetsmiljön är god hos dina medarbetar så kan man använda sig utav en checklista där medarbetaren kan svara på frågor om arbetsmiljön. Eller så kan du ha ett samtal med medarbetarna och tillsammans gå igenom arbetsmiljön i bostaden.
  • Områden som man bör ta upp är: belysning, hur man sitter/står, behov av större skärm eller annan datorutrustning.
  • Arbetsmiljön omfattar även de sociala och organisatoriska aspekterna som möjligheten att ta raster och pauser, hur man samarbetar med andra medarbetare, arbetsbelastning, gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv och hur man blir arbetsledd och får återkoppling.

Medarbetaren har också ansvar för arbetsmiljön och ska medverka i att skapa goda arbetsförhållande och själv ta ansvar. I de allmänna råden till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) nämns att det är särskilt viktigt att den anställde har kunskaper om riskerna vid arbete på platser som arbetsgivaren inte kan bestämma över, exempelvis vid hemarbete.

Några tips för en bra arbetsmiljö vid arbete hemifrån.

  • Enas mellan arbetsgivare och anställda om vilka rutiner som gäller för till exempel avstämningar och andra samtal, mötestider samt regler för digitala möten.
  • Skapa och behåll era rutiner. Sträva efter att behålla den vanliga arbetstiden och upplägget av arbetet.

Sofia Gonzalez Human resources