HR-tjänster

Simplifying Business

HR | PERSONALFRÅGOR

Simplifying Business

HR | PERSONALFRÅGOR

Tjänster, rådgivning & verktyg

Strategiskt & Operativ HR

HR-stöd-, strategier och verktyg för ett effektivt operativt arbete, en bra arbetsmiljö och frisk, nöjd, kompetent personal. Vi hjälper dig optimera ditt HR-arbetet och utforma strategier som stärker din verksamhet och bidrar till ökade resultat. 

Fråga oss om HR

 

se-erbjudande-personalhandbok.png

Strategisk & operativ HR

Har du alla delar på plats?

 • Employer branding
 • Rekrytering
 • On-Boarding
 • Utveckla & Behålla personal
 • Lön & Bonus
 • Off-Boarding
 

Personal & Arbetsmiljö

 • Skapa ett bra arbetsklimat som motiverar engagemang och förebygger kostsamma sjukskrivningar och rehabilitering  
 • Bibehålla bra kommunikation med personal och bevara en human relation mellan chefer och anställda
 • Erbjud personal trygghet och uppskattning som uppmuntrar till vinnande ambassadörskap
 

Strategi & Utveckling

 • Stärka företagets varumärke med strategisk och systematisk employer branding och bli känd som en attraktiv arbetsgivare

 • Hitta, attrahera och behålla kompetens som driver organisationen framåt

 • Kompetensutveckla och motivera personal för att optimera och ta vara på personalens talang och resurser

 

HR- Administration

 1. Utforma avtal och skriva kontrakt
 2. Mallar och checklistor runt utvecklingssamtal och lönesättning
 3. Struktur för onboarding och offboarding   
 4. Sätta upp processer runt rekrytering
 5. Processor runt löner & pension
 6. Uppdaterad personalhandbok med senaste lagar och policies

vilka är fördelarna &

När ska man outsourca?

 
Du betalar endast för de funktioner du använder

Det är som att ha en egen HR-avdelning där du endast betalar för de funktioner du behöver och när du använder dom.  

Du kan bibehålla fullt fokus på den primära affärsverksamheten

Trots utökad personalstyrka kan du bibehålla fullt fokus på det som är viktigast för dig:att driva din organisation framåt.

Du får en ökad trygghet med rätt kompetens på rätt plats 

Med en tillgång till rätt kompetens och bra support från erfarna HR-specialister kan du spara tid, öka kvalitet och förbättra resultat.

 
När du inte har behov av en HR på heltid

När ditt bolag växer förändras dina HR behov. Därför har vi flexibla avtal som kan justeras i takt med ditt bolags utveckling.  

När du inte har tid att utveckla, motivera och vårda din personal  

Med fler anställda kan man få fler resultat men även fler att ta hand om. En omotiverad och sjuk personal jobbar sällan bra.

En bra struktur runt utvecklingssamtal, realistiska målsättningar och tydliga ansvarsområden kan göra en stor skillnad.    

#askmore

Vilka är dina HR-behov?

 • Har du funderingar runt HR-strukturer?
 • Vill du outsourca någon funktion? 
 • Behöver du rådgivning? 

Kontakta oss