simplifying business

Personalhandboken är ett sätt att ta hand om er personal

Personalhandboken är en viktig pusselbit i ert företags framgång.

bra resultat kräver

Bra verktyg

Vi kartlägger din verksamhet, sätter upp din struktur och utformar ditt innehåll - När vi är klara har du inte bara en företagsanpassad personalhandbok - Du har ett värdefullt verktyg. 

Vi tar hand om ditt administrativa arbete och i utbyte får du tid -  Tid att fokusera på det viktigaste resurserna du å ditt företag har - Din personal   

Gör min personalhandbok

beställ-personalhandbok-länk.png

Behöver jag en personalhandbok?

En genomtänkt, lättnavigerad och lättförståelig personalhandbok är en viktig pusselbit i ert företags framgång.

En personalhandbok är ett värdefullt verktyg som hjälper din personal att snabbt och smidigt hitta svar på frågor som rör rutiner, policys, avtal, företagskultur med mera.

Frågar du oss så är det en viktig kulturbärare, speciellt i företag där alla inte arbetar på samma kontor i närheten av varandra.

En genomtänkt, lättnavigerad och lättförståelig personalhandbok leder till en självständig personal. När viktig information finns tillgänglig kan personalen spendera sin tid på rätt saker istället för att fundera på hur det kanske är. 

En personalhandbok som fyller sitt syfte blir ett viktigt verktyg som förenklar den dagliga verksamheten för både personal, gruppledare och chefer.

I vår blogg delar vår VD Anette Ullén med sig av sina bästa tips kring en personalhandbok och varför den är så viktig.

Vi kartlägger vilka avtal, rutiner och policys som gäller för er bransch och även specifikt för ert företag. 

Sen använder vi vår erfarenhet till att bygga upp personalhandbokens innehåll på ett sätt som gör den till ett lättnavigerat, lättförståeligt och användbart verktyg. Självklart kan ni få er personalhandbok helt digital.