simplifying business

Personalhandbok

Personalhandbok är en viktig pusselbit i ert företags framgång.

bra resultat kräver

Bra verktyg

Vi kartlägger din verksamhet, sätter upp din struktur och utformar ditt innehåll - När vi är klara har du inte bara en företagsanpassad personalhandbok - Du har ett värdefullt verktyg. 

Vi tar hand om ditt administrativa arbete och i utbyte får du tid -  Tid att fokusera på det viktigaste resurserna du å ditt företag har - Din personal   

Gör min personalhandbok

beställ-personalhandbok-länk.png

Behöver jag en personalhandbok?

En genomtänkt, lättnavigerad och lättförståelig personalhandbok är en viktig pusselbit i ert företags framgång.

Ett värdefullt verktyg som hjälper din  personalen att, snabbt och smidigt, hitta svar på frågor som rör rutiner, policys, avtal, företagskultur med mera.

En genomtänkt, lättnavigerad och lättförståelig personalhandbok leder till en självständig personal. När viktig information som  som kan spendera sin tid på rätt saker. 

En personalhandbok som fyller sitt syfte blir ett viktigt verktyg som förenklar den dagliga verksamheten för både personal, gruppledare och chefer.

Vi kartlägger vilka avtal,rutiner och policys som gäller för er bransch och även specifikt för ert företag. 

Vi bygger sen strategiskt upp handbokens innehåll på ett sätt som gör personalhandboken till ett lättnavigerat, lättförståeligt och användbart verktyg.