<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

interim lönekonsult

SÅ MYCKET MER ÄN EN KORTSIKTIG LÖSNING

Interim lönekonsult

Ta in en lönekonsult när ni behöver tillfällig hjälp.

Hjälp när ni behöver det.

Då och då uppkommer det ett behov av förstärkning på en löneavdelning. Det kan bero på olika typer av frånvaro, glapp mellan tillsättandet av ny personal, punktinsatser för att säkra upp processer eller tillfälligt ökad arbetsbelastning.

Kanske behöver ni lite extra tid att hitta rätt kandidat för en anställning och önskar fylla glappet med en temporär lösning?

Vi tillhandahåller interimslösningar för både lönekonsulter, lönechefer, systemspecialister samt projektledare inom lön.

 

Small heading text

Var det länge sedan ni satte upp ert lönesystem?

Eller är ni osäkra på om det sattes upp rätt från början?

Låt då våra systemexperter genomlysa era databaser för att hitta felaktigheter i formler och inställningar.

En felaktig formel eller koppling kan kosta ert bolag pengar utan att ni vet om det, vi drar åt kostnadskranen åt er helt enkelt.

På Amesto AccountHouse är omkring 40% av våra lönekonsulter auktoriserade genom SRF. Det gör det tryggt och säkert för er att anlita oss vid behov av en interimslösning.

Detta kan en interim lönespecialist hjälpa er med.

Oavsett om det är månatlig löpande lönehantering, punktinsatser vid högre arbetsbelastning, kvalitetssäkring av system och uppsättning av dessa eller något helt annat inom löneområdet så finns våra lönespecialister här för att täcka ert behov.

Fördelar för dig att anlita en interim lönekonsult.

Snabba punktinsatser under arbetstoppar eller frånvaro av er personal, utan ett behov att tillfälligt rekrytera någon.

Vad gör en interim lönekonsult?

En genomtänkt, lättnavigerad och lättförståelig personalhandbok leder till en självständig personal. När viktig information finns tillgänglig kan personalen spendera sin tid på rätt saker istället för att fundera på hur det kanske är. 

En personalhandbok som fyller sitt syfte blir ett viktigt verktyg som förenklar den dagliga verksamheten för både personal, gruppledare och chefer.

iStock-1301657597

VI HAR FRÄMST KOMPETENSER INOM FÖLJANDE:

 • Flex HRM Payroll, Travel, Time och Employee
 • Hogia lön+
 • Månatliga lönekörningar
 • Utläggshantering och kvittokontroller
 • Pensioner
 • Tolkning av kollektivavtal
 • Genomlysning av lönesystem och dess försystem
 • Utredning av semesterskuld eller bokföringsdifferens
 • AGI
 • Skattedeklaration
 • Forarapportering
 • Stöd vid frågor från personal
 • Nordiska lösningar
 • Projektledning vid systembyte
 • Rådgivning inom lön

Vi har ett starkt varumärke med ett gott rykte och kan ofta ta fram en kandidat med kort varsel.

Vid behov av en interimslösning, vänligen boka ett möte nedan för att gå igenom kravprofil och bedömning av behov.