Lönehantering

Hos oss är din löneadministration i trygga händer!

Att outsourca din lönehantering till oss innebär säkerställande av leveransen, effektivisering av rutiner samt en kostnadsbesparing. Kontakta oss idag för outsourcing av lön! Vi på Amesto AccountHouse har lösningen.

Hos oss är din löneadministration i trygga händer!

Att outsourca din lönehantering till oss innebär säkerställande av leveransen, effektivisering av rutiner samt en kostnadsbesparing. Kontakta oss idag för outsourcing av lön! Vi på Amesto AccountHouse har lösningen.

Varför outsourca din löneadministration

Amesto AccountHouse administrerar lön för mer än 20 000 anställda i Norden på månadsbasis. En outsourcinglösning till oss innebär säkerställande av leveransen, effektivisering av rutiner samt en kostnadsbesparing. Inte minst får du trygghet, kvalitet och tillgång till specialistkompetens.

Hos oss är alla kunder unika och personliga service och hög kvalitet står i fokus. Rätt lön i rätt tid är en nödvändighet om du vill ha nöjda anställda. Lönehantering kräver däremot mycket mer än vad många tror.

Varför ska vi outsourca lönehanteringen?

Det tar mycket tid och är kostnadskrävande om företaget ska hålla sig uppdaterat om vilka lagar och regler som gäller. Det är också sårbart om lönemedarbetaren blir sjuk och det bara är hon eller han som kan lönesystemet.

Genom att välja Amesto AccountHouse får företaget en dedikerad lönemedarbetare, men dessutom finns det ett helt team bakom, som kan kliva in på kort varsel om det skulle hända något med företagets huvudkontakt, så att ni alltid kan känna er trygga. Det blir därmed mindre administration för företaget, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vårt payroll-team vet vad som krävs för att få lönehanteringen att fungera. De producerar närmare 200 000 lönespecifikationer om året!

Fördelar med att outsourca

 • Mindre avhängigt av egna nyckelpersoner
 • Inga bekymmer vid uppdatering av system
 • Trygghet i att de anställda får rätt lön i rätt tid
 • Billigare att låta våra lönespecialister utföra arbetet än att ha egna anställda
 • Flexibla avtal som kan förändras i takt med bolagets utveckling
 • Tillgång till unik kompetens
 • Ökad kvalitet och leveranssäkerhet
 • Alltid uppdaterade på förändringar i lagar och avtal
 • Vi är experter på flera olika lön, tid- och reseräkningssystem
 • Tillgång till teknologi som automatiserar processerna

Våra lönetjänster:

 • Månatlig löneredovisning
 • Redovisning av förmåner, hantering av reseräkningar och utlägg
 • Tid och avvikelserapportering
 • Månatliga rapporter och statistik till myndigheter
 • Upprättande av skattedeklaration
 • Semesterberäkning
 • Årliga kontrolluppgifter
 • Personaladministration
 • Administration av pensionsförsäkringar
 • Kontakt med myndigheter
 • Rådgivning

Webbaserade lösningar

Vi erbjuder våra lönekunder webbaserade lösningar för tid-, avvikelse och reseräkningsadministration. Våra lösningar ger era anställda möjlighet att rapportera via webb vart dom än befinner sig. Våra webblösningar effektiviserar och säkerställer era personalrutiner.

Läs mer

 

Har du några frågor?

#askmore

Kontakta meg