Om oss

En av nordens största redovisnignsbyråer

Om Amesto AccountHouse

 
 
Amesto AccountHouse etablerades 2004 och är en del av Amestokoncernen. Vi är idag en av de största Nordenbaserade redovisningsbyråerna.
 
Hos Amesto AccountHouse kan vi erbjuda tjänster inom lön- och personaladministration, redovisning, etableringstjänster, rådgivning mm.  Alla våra anställda har lång och dokumenterad erfarenhet inom sina respektive kompetensområden.              

              
Våra kunder är allt från små ägarledda bolag till stora koncerner och internationella bolag. Hos oss gör vi ingen skillnad på storlek på kund utan alla våra kunder är  lika viktiga.              

Vi har som mål att ge dig som kund möjlighet att fokusera på det du kan bäst och låta oss ta hand om det administrativa. Funktionalitet tillsammans med ledande programutvecklare gör att vi löpande arbetar för att ligga i framkant när det gäller service, IT och kompetens.              

Vårt mål är att hitta den effektivaste lösningen för respektive kund. Det kan vara en standardlösning eller en helt avtalsanpassad branschlösning.

 

Vi arbetar varje dag för att förverkliga våra ledord, kommunikation, kvalitet och kompetens!              
              
Kommunikation              
Genom en löpande dialog med våra kunder bidrar vi till att öka kompetensen både hos våra kunder och internt hos AAH. En bra kommunikation ger oss styrka och möjlighet till ett nära och utvecklande samarbete med våra kunder.              
              
Kvalitet              
Vi skall bygga konkurrensfördelar genom att leverera bättre kvalitet än våra konkurrenter. Vi ska stärka vår position på marknaden genom att ständigt ligga i framkant med rutiner för kvalitetssäkring av våra leveranser.               
              
Kompetens              
Via kvalificerade rekryteringar, löpande kompetensutveckling hos både medarbetare och chefer ska vi bygga konkurrensfördelar.  Vårt mål är 100% nöjda medarbetare. Goda medarbetare är goda ambassadörer och det genererar bättre utfört arbete och resultat för våra kunder. 

HR-Lösningar

Med tillgång till rätt kompetens och bra support från erfarna HR-specialister kan du spara tid, öka kvalitet och förbättra resultat.
Se mer om HR

Lönehantering

Att outsourca din lönehantering till oss innebär säkerställande av leveransen, effektivisering av rutiner samt en kostnadsbesparing. Kontakta oss idag för outsourcing av lön! Vi på Amesto AccountHouse har lösningen.
Läs mer

Redovisning

Genom att låta våra specialister överta hela eller delar av er ekonomifunktion så kan du minska kostnaderna. Samtidigt får du tillgång till hög kompetens. Flera av våra redovisningskonsulter är auktoriserade.
Läs mer