<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Teknologi, software och outsourcing-tjänster.

SIMPLIFYING BUSINESS

Teknologi, software och outsourcing-tjänster.

Fortnox. Visma. Xledger.

Ekonomisystem för dina behov.

Amesto AccountHouse är en digitaliserad redovisningsbyrå som huvudsakligen arbetar i moln-baserade redovisningssystem. Det är kombinationen av vår kompetens och de ledande systemen som skapar vår leverans. Beroende på vilken typ av organisation du är och vilka behov du har så arbetar vi i olika system.

Fortnox

I de allra flesta fall så arbetar vi med Fortnox för våra mindre kunder som har verksamhet i Sverige. Det är ett system som på ett utmärkt sätt gör det enkelt för dig som kund att följa med i vårt redovisningsarbete. Samtidigt som vi på ett korrekt sätt kan göra din bokföring och dina bokslut och all rapportering.

Xledger

Vi sköter de flesta av våra nordiska redovisningskunder i systemet Xledger. Xledger är ett äkta molnbaserat system som erbjuder en stor mängd automatiserade lösningar, vilket gör att vi alla får mer tid till att analysera siffrorna och kan fatta mer kvalificerade beslut. Xledger har allt som behövs i ett system, från ekonomistyrning till projektredovisning, tidrapportering och fakturering, med finessen att vi bara betalar för det vi använder. Alltid tillgängligt, alltid med maximal säkerhet. 100% molnkraft, helt enkelt.

Visma

När organisationen börjar blir lite större kan det krävas mer avancerade funktioner, fokus förflyttas från transaktioner till att följa upp avvikelser och införa effektiviseringar. Då upplever vi att systemen Visma Business eller VismaNet passar bäst. Visma Net är molnbaserat vilket gör det enkelt för din organisation att följa arbetet och samarbeta med oss oavsett var du befinner dig. Det innehåller samtidigt de delar av redovisning och rapportering som ett medelstort företag eller en koncern behöver. Vårt systerföretag Amesto Solutions är nordens största återförsäljare av Visma med allt det för med sig, så här kan vi verkligen prata om en helhetslösning inom ekonomitjänster.

Vi anpassar efter ditt behov.

Oavsett vilket redovisningssystem du väljer ger systemet dig en översikt och kontroll. Det blir enklare att identifiera utmaningar och möjligheter i din verksamhet. Då blir det också enklare att fatt rätt beslut som rör din organisation.

Kvadratisk 466x466 AAH IMG_0311