<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

2121_Revisor_Landningssida

Krav på revisor - behöver du en?

Simplifying Business

Krav på revisor - behöver du en?

Det är en vanlig missuppfattning bland företagare att alla företag måste ha en revisor. Men i verkligheten är det inte alltid så, och det kan vara mer kostnadseffektivt att anlita en redovisningskonsult för att ta hand om företagets ekonomi. Låt oss dyka ner i dessa två begrepp och klargöra skillnaderna mellan dem.

Den viktiga skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult

En revisor och en redovisningskonsult spelar olika roller inom företagets ekonomi.

Redovisningskonsulten är alltså någon som arbetar operativt med ett företags löpande bokföring. Det kan handla om att bland annat betala fakturor, bokföra transaktioner, genomföra och skicka in deklarationer samt förbereda ekonomiska rapporter.

En revisor däremot, är en person som granskar företagets bokföring och ekonomiska rapporter för att säkerställa att de följer lagar och riktlinjer. Redovisningskonsulten är främst en representant för företaget medan revisorns roll ofta är att företräda andra intressenter, som till exempel aktieägare och Skatteverket. 

8949_Revisor2

När en revisor behövs - och varför du kanske inte behöver en

Revisionsplikt gäller inte alla företag. Enligt svenska lagar finns det specifika krav som måste uppfyllas för att ett företag ska behöva en revisor. Det kan handla om exempelvis företagets storlek, antalet anställda, och dess nettoomsättning. 

Om ditt företag inte uppfyller dessa krav, kanske du inte behöver en revisor. Då kan det istället vara mer kostnadseffektivt att arbeta med en redovisningskonsult för att hantera ditt företags ekonomi.

Revisionspliktens grundkrav

För att ett företag ska vara revisionspliktigt måste det uppfylla minst två av följande krav under två på varandra följande räkenskapsår:

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Kostnad för revisor

Kostnaden för en revisor kan variera kraftigt beroende på företagets storlek och komplexitet. En revision kan ofta kosta upp till 20 000 kronor, beroende på omfattning och vad som ingår i uppdraget. Det du behöver vara medveten om är att du fortfarande behöver sköta din löpande bokföring och om du väljer att låta en revisor göra detta kommer givetvis kostnaden öka avsevärt. 

Att ta hjälp av en redovisningskonsult är ofta en mer kostnadseffektiv lösning, om ditt företag inte har revisionsplikt. Redovisningskonsulten har dessutom ofta mer erfarenhet av att arbeta med just löpande bokföring och kan i större utsträckning hjälpa dig att utveckla och förbättra hanteringen av ditt företags ekonomi.

Fyrkantig PPP

Simplifying Business

Låt oss hjälpa dig med redovisning, bokföring och deklaration

På Amesto AccountHouse erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom ekonomi, redovisning, bokföring och deklaration. Våra erfarna och kunniga redovisningskonsulter kan hjälpa dig att hålla din bokföring i ordning, betala räkningar i tid, förbereda och skicka in din deklaration, och mycket mer.

Våra ledord, people, planet, profit genomsyrar allt vi gör. Både internt och tillsammans med våra kunder. Detta innebär att vi alltid arbetar nära dig som kund. Du har alltid en personlig kontakt som är insatt i din verksamhet och tillsammans försöker vi hela tiden utveckla och göra ditt företag bättre.

Oavsett om du driver ett litet enmansföretag eller ett större företag, kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning som passar just dina behov.

Krav på revisor skiljer sig per företagstyp

När det gäller krav på revisor varierar det beroende på företagets juridiska form.

Revisor i aktiebolag

För aktiebolag är det inte längre obligatoriskt att ha en revisor om företaget uppfyller vissa kriterier. Detta inkluderar att företaget inte har mer än tre anställda, en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor, och en nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor.

Det finns dock undantag där vissa aktiebolag måste ha en revisor. Det innefattar bland annat om du ingår i en koncern som har krav på revisor, om du är ett kommunalt aktiebolag eller om du hör till en bransch med specifika krav. Exempelvis gäller andra regler i advokataktiebolag.

Revisor i enskilt företag

Normalregeln för enskilda företag är att det inte är ett krav på revisor. Undantagsfallen är om det handlar om stora, enskilda bolag. Om du uppfyller minst två av nedan krav för båda de två senaste räkenskapsåren måste du ha en revisor:

  • fler än 50 anställda (i medeltal)
  • mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.

Revisor i handelsbolag

För handelsbolag finns det inget generellt krav på revisor. Däremot behövs det en godkänd eller auktoriserad revisor om handelsbolaget har minst en juridisk person som är delägare och uppfyller vissa krav på storlek. Detsamma gäller stora handelsbolag oavsett om samtliga delägare är fysiska personer. Hör gärna av dig till oss om du är osäker på vad som gäller i just ditt bolag.

Revisor i kommanditbolag

Reglerna för om ett kommanditbolag måste ha en revisor är i stor utsträckning desamma som för ett handelsbolag. Om du känner dig osäker över vad som gäller för just ditt företag är du varmt välkommen att höra av dig till oss för hjälp.

Simplifying Business

Satsa på en redovisningsbyrå för dina behov

Om ditt företag inte är skyldigt att ha en revisor kan det vara mer kostnadseffektivt att anlita en redovisningsbyrå för dina ekonomiska behov. Vi på Amesto AccountHouse kan stötta dig med allt från bokföring till deklarationer och ekonomisk rapportering. 

Våra kvalificerade redovisningskonsulter har lång erfarenhet av de flesta bolagsformer i flera olika branscher och kan hjälpa dig att hålla din ekonomi i ordning. Hör av dig till oss om du är osäker på om du behöver en revisor eller om du vill ha avlastning med din löpande bokföring.

Tillfällig kompetensförstärkning

Vanliga frågor och svar om revisorskrav

Jag vill göra bokslut och årsredovisning - krävs en revisor då?

Nej, en revisor krävs inte nödvändigtvis för att göra bokslut och årsredovisning. Dessa uppgifter kan skötas av en redovisningskonsult eller en erfaren bokförare.

Behöver nystartade företag revisorer?

Nej, nystartade företag behöver inte nödvändigtvis ha en revisor. Kravet på revisor gäller endast vissa företagsformer och storlekar..

När togs kravet om att alla aktiebolag ska ha revisor bort?

Kravet på att alla aktiebolag ska ha revisor togs bort 2010. Sedan dess gäller kravet endast företag av en viss storlek och omsättning.

Vad är skillnaden mellan godkänd och auktoriserad revisor?

En godkänd revisor har genomgått en grundläggande utbildning och har tillräckligt med erfarenhet för att utföra revisionsarbete. En auktoriserad revisor har genomgått en mer omfattande utbildning och har mer erfarenhet, vilket gör dem kvalificerade att granska större och mer komplexa företag.

Hjälp! Vårt företag har fallit utanför gränsvärdena för revision. Måste vår befintliga revisor gå då?

Om ditt företag faller under gränsvärdena för revision, kan du välja att behålla din revisor eller inte. Det är upp till dig och ditt företags behov.

Kan det vara fördelaktigt att anlita en revisor även om mitt företag inte behöver det?

En av fördelarna med att anlita en revisor är om du upplever att ditt företag skulle behöva en extern, oberoende granskning. Detta kan dock, i många fall, även utföras av en extern, auktoriserad redovisningskonsult. 

Varför är Amesto AccountHouse inte en revisionsbyrå?

Vi på Amesto AccountHouse är en redovisningsbyrå, inte en revisionsbyrå. Vi vill arbeta nära våra kunder och hjälpa dem med sitt löpande ekonomiarbete. Många av de uppgifter vi utför påminner om en revisors. Vi granskar och analyserar den löpande bokföringen och säkerställer att lagar och regler efterföljs. Vi försöker även arbeta proaktivt med att utveckla och förbättra våra kunders ekonomihantering.

Går det att göra en kontrollbalansräkning utan att ha revisor?

Ja, det går att göra en kontrollbalansräkning utan revisor. Detta kan göras av en redovisningskonsult eller bokförare.

Intresserad av redovisningsbyrå? Hör av dig till oss.

 Fyll i vårt kontaktformulär nedan, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.