<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

13. jul

Fem skäl till att du bör outsourca ut din redovisning.

Det finns flera anledningar till att du bör outsourca din redovisning till en professionell partner.

De senaste åren har redovisningsbranschen stått inför både tekniska och strukturella förändringar. Nya system, automatisering och ökad användning av molnbaserad teknik har underlättat effektiviteten genom att skära ner på krångliga och manuella processer.

Genom att outsourca så uppnår du inte bara smarta besparingar utan du får tillgång till de senaste lösningarna. Med automatiserade och tekniska lösningar underlättar du sömlöst samarbete, minskar tid på tidskrävande uppgifter och ökar effektiviteten i företaget.

Det är egentligen inte frågan om du ska outsourca din redovisning till en professionell partner, utan när du ska. Det är klart att förändring är krävande, men förändringar kan också leda till en stor vinstpotential vilket kan ha stor betydelse för ditt företag.

1. TEKNIK FINNS – ANVÄND DEN.

Med teknik kan du effektivisera processer och få tillgång till helt nya analysmöjligheter. Du slipper dubbelarbete, kan göra avancerade analyser av fakturainnehåll och få automatiserade förslag på bokföringskonton och periodiseringar. Genom att använda teknik och digitala framsteg får du omedelbar tillgång till data som kan användas i den dagliga affärsledningen. Här kan du utvinna värdefull insikt så att du får ett bättre ledningsunderlag som underlättar bättre beslut. Detta gör redovisningen till ett av de viktigaste ledningsverktygen i företaget.

Molnbaserade bokföringslösningar ger större flexibilitet vad gäller vem som löser vilka uppgifter och ger dig därmed möjlighet att utföra en del av uppgifterna själv. Samarbetet mellan företag och revisor blir enklare och effektivare. Som ett resultat kommer du att kunna erbjuda en mycket mer kostnadseffektiv lösning och din kontaktperson kan lägga mer tid på att ge dig råd som hjälper dig att fatta rätt och lönsamma beslut.

2. MINSKA KOSTNADERNA OCH MINIMERA RISKEN.
Att driva en separat ekonomiavdelning i företaget medför ofta höga fasta kostnader även om arbetsuppgifterna varierar över året. Att outsourca din redovisning kommer att ge dig skalbara kostnader, vilket i sin tur gör organisationen mer agil och dynamisk.

Kostnader relaterade till hyrda tjänster jämförs ofta med att ha egna anställda, men timpriset för en inhyrd revisor kan inte likställas med timlönen för en anställd. Det finns många kostnader förknippade med att ha en anställd som inte återspeglas i timlönen, såsom arbetsgivaravgifter och sociala kostnader.

Det är inte nödvändigtvis rätt för alla företag att lägga ut på entreprenad, men det kan vara värt att fundera på om det är lönsamt för ditt. Om du väljer att lägga ut kontona på entreprenad minskar du också risken för att sjukdom, semesterinställda eller uppsägningar skadar den ekonomiska verksamheten i ditt företag.

3. ÖKAD FLEXIBILITET.
Verkar du på en marknad med stora svängningar eller säsongsbetonade inkomster kommer det att vara avgörande att kunna skala verksamheten upp och ner. Flexibilitet är också viktigt för att kunna anpassa sig till nya situationer och marknader. I sådana fall är det fördelaktigt att ha en så slimmad och effektiv organisation som möjligt. Att välja outsourcing ger dig möjlighet att skala upp och ner beroende på företagets aktiviteter och du får den flexibilitet du behöver. Dessutom minskar sårbarheten i organisationen genom att säkerställa normal drift vid sjukdom, uppsägningar och semesterinställda. Du behöver med andra ord inte oroa dig för att din lön ska betalas ut i tid, om influensan tyvärr skulle drabba din ekonomiavdelning.

4. TILLGÅNG TILL EXPERTHJÄLP.

Det är oundvikligt att fel i bokföringen kan leda till att du betalar för mycket i skatt eller resulterar i extra skatter och tvångsböter vid revision. Att hålla ekonomifunktionen intern är givetvis fullt möjligt men kräver mer tid, kompetens och resurser. Bokföring och lön är uppgifter som ständigt kräver professionell förnyelse. Dessutom kan det vara svårt att hitta en revisor som ensam har den bredd av kompetens som företaget behöver. Arbetar du med en stark outsourcingpartner får du tillgång till spetskompetens från experter inom alla ämnesområden som handlar om löner och redovisning.

Det är experter och rådgivare som kan hålla dig uppdaterad om gällande lagar och regler, men också stödja värdeskapande tjänster som ekonomistyrning, likviditetshantering och budgetering. Det gör att du inte bara får hjälp att klara av den ekonomiska vardagen utan du får den bredd av kompetens du behöver och en sparringpartner som hjälper dig att fatta rätt beslut.

5. SIMPLIFY YOUR BUSINESS.
Världen har alltid förändrats, men den har aldrig förändrats så snabbt som nu. I ett samhälle som förändras exponentiellt är det viktigt att inte planera linjärt. Att förfina organisationen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet ger dig en fördel när det gäller kreativitet, kvalitet och effektivitet. I Amesto kallar vi detta "Simplifying Business".

I en hektisk vardag kanske ditt företag är bättre betjänt av att slippa de mest rutinmässiga uppgifterna, men det är den goda dialogen mellan dig och din revisor som avslöjar potentialen för tillväxt och optimering av verksamheten. Om du involverar din revisor i strategi, mål och affärsprocesser får du i gengäld en värdefull bidragsgivare i de viktiga, strategiska besluten.

Här kan du ladda ner guiden i PDF. 

Thomas Bengtsson Accounting consultant