<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

14. feb

CSRD för små företag

Som en del av ett litet företag kanske du undrar om de stora samtalen kring Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) berör dig. Här är vad du behöver veta och hur vi kan hjälpa dig att komma igång.

Vi är ett litet företag som inte omfattas av CSRD, måste vi göra något just nu?

Kort sagt, ja. Även om CSRD kanske inte direkt gäller för ditt företag just nu, är förberedelser inför hållbarhetskrav något som inte kan ignoreras. Att ta steg mot hållbarhet nu kan ge ditt företag ett betydande försprång.

Och ja, det finns flera lagar som du behöver hålla koll på. CSRD, som är ett hett ämne just nu, tillsammans med de tillhörande standarderna ESRS, innebär förändringar i många svenska lagar. Dessutom pågår EU:s slutliga förhandlingar om CSDDD (nej, jag har inte tryckt ner tangenten för länge, det ska vara tre D...) och du måste också börja hålla koll på EU:s taxonomi för investeringar som är miljömässigt hållbara. Det är bara några exempel.

Hållbarhet är en resa snarare än en destination. Det handlar om att bygga upp kunskap och börja ta små, men meningsfulla, steg mot en mer hållbar framtid. Detta för att undvika panik när "skarpt läge" infaller och hållbarhetslagar blir applicerbara även för mindre och små företag.
 
Vi kan vara din hjälpande hand för att komma i gång med hållbarhetsarbetet genom att bland annat:  

  • Kartlägga företagets nuläge kopplat till hållbarhet:  
    • Väsentlighetsanalys: Var har din verksamhet störst positiv och negativ hållbarhetspåverkan? Vilka risker och möjligheter finns för ditt företag kopplat till hållbarhet? 
    • Intressentanalys: Vilka påverkar vi och vilka påverkar oss? Vi kartlägger och analyserar vilka som är ert företags viktigaste intressenter och vilka hållbarhetsområden som är viktiga för dem. 
    • Vilka lagar, regler och ramverk är viktiga för din verksamhet.

Det handlar om att identifiera och hantera hållbarhetsrisker, både de som redan existerar och de som kan komma att uppstå. Hållbarhet berör ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter, och det är viktigt att förbereda ditt företag inför exempelvis klimatförändringar eller samhällsstörningar som kan påverka er verksamhet. Att vara medveten om dessa möjligheter och risker påverkar inte bara ditt företags varumärke, utan även dess framtida förmåga att generera vinst åt aktieägarna.

Att arbeta med hållbarhet handlar också om att upptäcka vilken potential ditt företag har att bidra till en bättre värld. Det handlar om att identifiera de möjligheter som finns för ditt företag i den pågående globala omställningen. Hur kan ditt företag haka på och ta tillvara på de möjligheter som uppstår? Det finns många fördelar med att satsa på hållbarhet, både nu och i framtiden.

Är du osäker på var du ska börja? Det kan vara värt att söka expertis inom området. Jag kan t ex hjälpa dig som småföretagare att navigera dessa nya krav och se till att din verksamhet är väl förberett för en hållbar framtid. Vi har också tagit fram en digital tjänst som integrerar data från bland annat ekonomibokslutet, HR-systemet och affärssystemet. På så sätt har vi gjort det lättare att skapa en hållbarhetsredovisning.

Tveka inte att kontakta mig för rådgivning och stöd - du kan boka möte med mig direkt här - eller kontakta oss via knappen nedan.

Kontakta oss

Läs vidare om vad hållbarhetsredovisning är och vad det innebär samt hur vi jobbar med hållbarhetsrapportering.

Ellionor Triay Strömvall Hållbarhetsrådgivare