<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Arbetsmiljö

SKAPA EN ARBETSPLATS FÖR PRESTANDA OCH VÄLBEFINNING

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Arbetsmiljön är en viktig faktor när anställda väljer arbetsgivare, inte minst vid byte av arbetsgivare.

  • Hur är din arbetsmiljö?
  • Hur kartlägger du den fysiska och psykosociala arbetsmiljön?
  • Har du några utmaningar du behöver hjälp med?
Arbetsmiljö

DU KAN SPARA MYCKET TID

Arbetsmiljö och HMS.

Lagstiftningen

Lagstiftningen kring HMS kan verka förvirrande om du inte är bekant med den. Vi förenklar och hjälper dig att anpassa detta till ditt företag. Vi kan bistå med förslag på rutiner för internkontroll och mallar för kartläggning av arbetsmiljön.

Integritet

Som arbetsgivare finns det mycket att sätta sig in i, bland annat arbetstagarens rätt till integritet, begränsningar av övertid, semesterbestämmelser, rätt till ledighet mm.

Våra HR-rådgivare hjälper dig.

Våra rådgivare har lång erfarenhet inom HR-området. Antingen med bakgrund från externa HR-avdelningar i små och stora företag, eller som rådgivare till företag som behöver råd och assistans.

  • Hälsa, miljö och säkerhet (HMS)
  • Arbetsgivarplikt
  • Jämställdhet och diskriminering
  • Lönekartläggning