<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Lönekartläggning

LÖNEKARTLÄGGNING

Ett verktyg för sakliga löner.

Låt våra specialister stötta er

I genom er årliga lönekartläggning.

Tillsammans analyserar vi resultatet och upptäcker strukturella skillnader. På så sätt får ni kontroll över lönestrukturer och har ett grundligt underlag vid lönesättning och behöver inte riskera vite för att ni inte uppfyller lagkraven.

support

Vad är en lönekartläggning?

I lönekartläggningen ska ni som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män.

En del av lönekartläggningen innebär att gå igenom själva lönemodellen. Det kan handla om att gå igenom hur lönerna sätts, vilka kriterier ligger till grund för en ny lön mm. Även andra anställningsvillkor ska finnas med i lönekartläggningen, som till exempel tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande. Som arbetsgivare ska ni också kontinuerligt kartlägga och analysera de löneskillnader som finns i företaget avseende kön. 

analys

Lönekartläggning med analys.

För att kunna göra bedömningen så gör vi både en kartläggning och en analys. Vi dokumenterar allt grundligt, vilket krävs om ert företag har minst 10 anställda.

Ni som arbetsgivare behöver ta reda på vilka anställda som utför lika arbete. Alltså kvinnor och män som utför samma eller i det närmast samma arbetsuppgifter. Det är själva arbetsuppgifterna som är avgörande, inte den organisatoriska tillhörigheten.

Löneskillnader mellan män och kvinnor som har lika arbete måste kunna förklaras av könsneutrala argument, t ex utbildning och yrkeserfarenhet.

Vi analyserar sedan resultatet och om det finns löneskillnader så kan vi hjälpa till med en handlingsplan för jämställda löner.

Varför välja Amesto AccountHouse?

Med oss får ni:


  • Dokumenterad lönekartläggning med en analys och en plan på åtgärder.
  • Ni får stöd i arbetet under hela tiden inklusive vid åtgärderna.
  • Ni väljer själva hur mycket och lite som ni vill ha hjälp med.

Varför måste ert företag göra en lönekartläggning?

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

jämställd

Behöver ni stöttning i er lönekartläggning?

Tveka inte att kontakta oss.