simplifying business

HR-Rådgivning

För ett starkare och effektivare HR-arbete

 Råd, stöd och vägledning genom operativt och strategiskt HR-arbete.  

Vad har du för HR-behov?

  • Utveckla effektiva HR-processer
  • Effektivisera dagliga rutiner
  • Upprätta personalhandbok eller utforma kontrakt
  • Utforma en långsiktig HR-strategi som fungerar för din specifika organisation

Våra HR-specialister ser över ditt nuvarande HR-arbete, identifierar behov och hjälper dig bygga en stark HR-funktion. Smarta och effektiva HR-processer stärker din personalstyrka och bidrar till ditt företags resultat. 

Kom igång med HR-rådgivning 

 

 

 

 

HR-Strategiska-Processer-InterimBild.jpg

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett arbetssätt för arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. (Vid fler än 10 anställda på företaget ska detta arbete dokumenteras.) Detta arbete är mycket viktigt  både för arbetsgivaren och för att de anställda ska få en trivsam arbetsmiljö och kunna prestera mer på arbetet. Arbetet innebär att undersöka, genomföra och följa upp så att anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa.

Kontakta oss

Arbete som ingår i det dagliga arbetet

  • Psykiskt arbetsmiljö/arbetsbelastning, kränkningar samt hot och våld
  • Fysiskt arbetsmiljö - buller, bildskärm, luft
  • Social arbetsmiljö - information till alla i företaget

 Viktiga punkter i detta arbete är att ta fram:

  • Policys
  • Rutiner
  • Undersöka, riskbedöma, utreda vid brister, göra omedelbara åtgärd, följa upp

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1) ska detta vara ett ständigt arbete för arbetsgivaren. Känner ni att ni inte hinner med och behöver hjälp med mallar, policys eller med att hantera dessa frågor, tveka inte att höra av dig till oss på Amesto AccountHouse. Du finner våra kontaktuppgifter nedan. 

Har du några frågor?

#askmore

Kontakta Mig