<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

8. maj

Chefers arbetsmiljö.

På samma sätt som alla andra så har chefer också rätt till att ställa krav på en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljö handlar ofta om arbetstagarnas arbetsmiljö, men det är viktigt att komma ihåg att även chefer ska ha en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kraven gäller för alla, det vill säga oavsett om man är anställd som chef eller medarbetare.

Har chefen tydliga riktlinjer för sin befattning, här nedan följer en checklista för att fånga upp att ni inte missat något när det gäller chefers arbetsmiljö.

Checklista

  1. Finns tydliga mål för verksamheten?
  2. Upplevs chefsuppdraget som tydligt?
  3. Är det tydliga vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och alltför hög arbetsbelastning?
  4. Är antal underanställda rimligt till uppdraget?
  5. Får chefen tillräckligt med stöd?
  6. Vet chefen hur de kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning?
  7. Upplever nya chefer att de har god insikt och kunskap om sin nya arbetsplats och roll?
  8. Har chefen tillräckligt kunskap, resurser och befogenheter för arbetsmiljöuppgifter?

 

Läs mer om arbetsmiljö här. 

 

Sofia Gonzalez Human resources