<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

24. jan

Månadsrapportering av Fora.

2024 markerar inledningen av en ny era inom löneadministration, något som många inom branschen har sett fram emot med spänning. Med introduktionen av månadsrapportering av Fora, uppstår nya rutiner och processer som kräver uppmärksamhet och anpassning. Denna förändring påverkar inte bara hur vi hanterar våra månatliga avstämningar, utan också hur vi integrerar nya system och rutiner i vårt dagliga arbete. För att underlätta övergången, är det viktigt att vi tillsammans går igenom och förstår de nya kraven och möjligheterna som följer med denna förändring.

Nedan följer några punkter och funderingar som är viktiga för alla lönekonsulter att tänka på i samband med månadsavstämningen av Fora:

  1. Månadsavstämning av Fora: Är det etablerat en rutin för att stämma av Fora månatligen? Om inte, är det dags att införa en sådan nu.
  2. Målgrupp för rapportering: Från och med 2024 berör detta enbart arbetare och kollektivanställda, inte tjänstemän. Det kan dock vara klokt att etablera en månadsrutin även för tjänstemän, då de troligtvis kommer att påverkas framöver.
  3. Systemanpassningar: Majoriteten av de större lönesystemen på marknaden har redan anpassats efter samtal med Fora. Oavsett vilket system som används, är uppmärkningskoder en central del av rapporteringen.
  4. Hitta uppmärkningskoder: Dessa koder kommer att finnas tillgängliga på Foras hemsida från februari, och vissa större företag har redan tillgång. Koderna indikerar en anställds koppling till kollektivavtal.
  5. Hantering utan systemstöd: Om ert lönesystem inte stödjer uppmärkningskoder, finns det alternativ för rapportering via excelfil eller manuellt.
  6. Stöd för att etablera rutiner: Saknas rutiner för månadsavstämning? Vi kan erbjuda stöd och hjälp för att skapa effektiva rutiner anpassade efter era behov. 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp. 

Kontakta oss

 

Julia Lund Implementationskonsult