<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

15. dec

Vad händer med mina sparade semesterdagar efter 5 år?

Vid vissa tillfällen i livet blir det svårt att hinna ta ut sin semester varje år.
Det kan handla om att en anställd varit föräldraledig, sjukskriven eller helt enkelt jobbat för mycket.

De flesta av oss känner till att en anställd har rätt att spara semesterdagar i upp till 5 år.
Men vad händer egentligen år 6? Förfaller bara dagarna och stryks från semesterlöneskulden om de inte hunnit tagits ut inom 5 år?
För det första vill jag börja med att poängtera vikten av att faktiskt ta ut sin semester varje år.
Semesterlagen är ett skydd för dig som arbetsgivare för att du ska få chans till återhämtning och du bör prioritera att ta ut dina dagar varje år för att få en hållbar arbetssituation.
Men ponera att du nu sitter i den situation där du sparat överskjutande dagar under 5 års tid.
Kommer dessa nu att nollvärderas och försvinna vid årsskiftet *(vid sammanfallande semester) eller i april (vid intjänandeår och utttagsår)

Nej, dagarna kan aldrig försvinna. Dessa kommer planeras ut som ledighet tillsammans med din chef alternativt betalas ut i pengar.

Vill du läsa mer om hur även du som arbetar på en löneavdelning kan lyckas få till 4 veckors sammanhängande semester finns ett blogginlägg om detta här:
4 veckors sammanhängande semester på löneavdelningen. (amestoaccounthouse.se)

*Sammanfallande semester innebär att du tjänar in semester och har rätt att ta ut dagarna under samma period som dessa tjänas in. Vanligtvis är perioden 1 januari -31 december
Intjänandeår och uttagsår kallas semesterår som innebär att du tjänar in semester under år ett som sedan tas ut under år 2. Oftast får du vid intjänandeår och semesterår rätt till förskottssemester som sedan räknas av om du lämnar företaget inom 5 år. Vanligtvis är semesteråret 1 april – 31 mars.

Åsa Bergström Affärsområdeschef Payroll