<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

16. feb

4 veckors sammanhängande semester på löneavdelningen.

Fyra veckors sammanhängande semester när du jobbar med lön kanske låter som en utopi.
Jag själv, har jobbat inom lönebranschen sedan 2014 och vill slå hål på den oskrivna regeln att

”väljer du att jobba med lön kan du inte vara ledig 4 veckor i sträck”

Jag vågar hävda att allt går med rätt planering, rätt arbetsgivare och rätt förutsättningar.
Låt mig förklara.

Steg ett är att förstå er resursplanering och att påbörja arbetet med den i tid.
Se det som ett av dina viktigaste moment i ert årshjul och lägg tid på att den ska bli bra.
Om ni lyckas med en bra beläggningsplanering kommer er personal att må bra och det genererar i sin tur en minskad personalomsättning, som i sin tur minskar era kostnader och ökar er vinst.
Win win win. 

 • Börja gärna planera inför sommaren redan i februari/mars för att säkerställa att ni har de resurser ni behöver från vecka till vecka.

 • Se över toppar och dalar i lönearbetet. Har ni exempelvis stora bonusutbetalningar som brukar göras i juli, undersök möjligheten att flytta utbetalningen (om detta kan flyttas) till maj eller september, alternativt om det går att automatisera utbetalningen så den tar mindre tid att göra.

 • Sätt upp tydliga deadlines på när lönematerial ska vara löneavdelningen till handa och när löneavdelningen förväntas leverera material tillbaka till ekonomiavdelningen, HR avdelningen eller andra instanser.
  Se över om dessa deadlines går att flyttas under sommarmånaderna så materialet kommer in tidigare än vanligt månad 1 och senare än vanligt månad 2.
  På så sätt ökas spannet av ledighet mellan de två löneperioderna.

 • Se över om er arbetsbelastning kommer att öka till hösten. Kommer ni få in nya kunder (om du jobbar inom outsourcing) eller nya arbetsuppgifter (om du jobbar inhouse)
  Då är det läge att fundera över proaktiv rekrytering.

  Även om den nya personalen inte kommer att beläggas med egna kunder eller eget arbete förrän till hösten så kan det vara en god idé att rekrytera in dessa redan till våren.
  På så sätt kommer de in i era processer under några månader och kan därefter täcka upp under sommaren för personalen och när hösten väl kommer är de varma i kläderna för de nya uppdragen som startar.

 • Om ni gjort allt ovan men fortfarande inte lyckas med att ge er personal 4 veckors sammanhängande semester så kan det vara en idé att se över möjligheten att ta in en interim lönekonsult under sommaren.
  Det kostar betydligt mindre än vad en stressad och utarbetad löneavdelning kostar i sjuklönekostnader, personalomsättning och stress i organisationen. Och ni får ett gyllene tillfälle att testa era processer och få in nya ögon på dessa.

iStock-1065433766

Vi på Amesto AccountHouse hjälper er gärna.
Antingen med full outsourcing av era löner, eller med kortare punktinsatser genom interimslösningar.

Åsa Bergström Affärsområdeschef Payroll