<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

2. maj

De 4 Viktigaste HR-Frågorna

Personal är en av de viktigaste resurserna ett företag har. Utan friska, nöjda och kompetenta anställda är det svårt för ett företag att växa. Trots detta läggs det ofta för lite vikt och engagemang på olika HR-processer.

Vad beror detta på? Är det för att spara pengar, eller har en del arbetsgivare inte förstått hur stor skillnad HRs insatser faktiskt gör för en verksamhet?

Nedan har vi listat de 4 viktigaste HR-funktionerna varje arbetsgivare bör prioritera.

Onboarding

De flesta arbetsgivare vill ha den bästa personalen, därför läggs det mycket pengar och resurser på just rekrytering. Däremot läggs det sällan samma vikt på att introducera nyrekryterad personal på arbetsplatsen.

Att genomföra en ordentlig onboarding hjälper ny personal snabbare komma in i verksamheten, och därmed prestera mer och trivas bättre. Att lägga tid på en bra introduktion ger även ett bra första intryck och ökar chanserna till en långvarig anställning. Onboardingen är även arbetsgivarens chans att visa att rollen och arbetsplatsen har vad som utlovats under rekryteringen.

En onboarding-process kan pågå upp till 6 månader och bör inkludera delar som introduktion, upplärning, social gemenskap samt kontinuerliga uppföljningssamtal.   

Läs här hur du kan lyckas med din onboarding.

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling låter fint och är något många företag använder som “selling point” för att attrahera kompetens. Men man måste inse att personalutveckling kräver ett aktivt och strategiskt arbete och inte är något som sköter sig självt. 

Ger man inte anställda verktyg att utvecklas riskerar man att förlora dom till någon annan. Så att slarva med utvecklingssamtal eller bortprioritera vidareutveckling är att försumma den kompetens man har.  

ARBETSMILJÖ

Följer ni arbetsmiljöverkets lagar och regler?

Att arbeta för en bra arbetsmiljö är varje arbetsgivares skyldighet, enligt arbetsmiljölagen. Men förutom att det är en lag som bör följas, så fyller arbetet för en bra arbetsmiljö ett syfte.

Ett företag med bra arbetsmiljö blir en attraktiv arbetsplats som sen lättare kan attrahera och behålla frisk, glad och kompetent personal.  

Läs mer om Arbetsmiljö här

PERSONALHANDBOK

Tidrapportering, sjukanmälning, semester, företagsvärderingar etc. Hur vet de anställda vad som gäller på arbetsplatsen? 

Policies, värderingar och processer runt olika områden bör skrivas ner och finnas tillgängligt för samtliga anställda. Enklast är att samla allt i en personalhandbok som personalen löpande kan använda för att hitta svar på frågor. Det är ett levande dokument som tydligt visar vad som gäller i olika situationer, både för de anställda såväl som för chefer. 

En personalhandbok blir bäst när den hanteras som ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras allteftersom nya rutiner uppkommer och förändras.    

Läs mer här om varför företag bör ha en personalhandbok.

OUTSOURCA HR

På Amesto AccountHouse hjälper vi företag med många olika HR-delar. Vi ser hur det blir allt vanligare att företag vänder sig till oss för att få hjälp med de administrativa HR-funktionerna. Detta för att de vill få mer tid till att jobba med den existerande personalen för att de ska trivas bättre och utvecklas mer. 

Sofia Gonzalez Human resources