<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

3. nov

Checklista för årsbokslut

Känner du hur tiden flyger förbi? Om ditt företags räkenskapsår slutar den 31 december, 31 januari eller 28 februari, är du långt ifrån ensam i att känna att tiden är knapp. Jag vet, det kan kännas överväldigande med allt som behöver göras inför årsslutet. Men, ingen panik! Med lite struktur och en tydlig plan blir allt så mycket enklare.

Oavsett om du jobbar med oss, en annan bokföringsbyrå, eller kanske sköter bokföringen själv, har jag satt ihop en checklista som jag hoppas kan vara till hjälp. Den ger en bra överblick över vad som generellt behövs inför bokslutet. Ta en titt nedan!

 1. Bankuppgifter: Beställ engagemangsuppgifter från din bank för vidarebefordran till din redovisningsbyrå.
 2. Anläggningsregister: Ge en överblick över inventarier och specificera eventuella förändringar.
 3. Kontrakt & Avtal: Lämna in kopior av alla kontrakt och avtal som tecknats under året.
 4. Lager- och Kassainventering: Se till att båda är undertecknade.
 5. Försäkringsbrev: Vi behöver kopior av dina aktuella försäkringsbrev.
 6. Kund- och Leverantörsreskontra: Förteckningar över obetalda kundfordringar och leverantörsskulder vid bokslutstidpunkten. Notera speciellt osäkra fordringar.
 7. Bolagets Låneskulder: Kopior av dina senaste betalningsavier.
 8. Förutbetalda Kostnader & Upplupna Intäkter: Märk exempelvis leasingkostnader, försäkringar och hyror, och lämna in kopior av underlagen.
 9. Märkning av Fakturor: Markera förutbetalda intäkter och upplupna kostnader på relevanta fakturor.
 10. Skatt: Lämna in kopior på både preliminär och slutlig skattsedel, samt skattedeklarationer och skattekontoutdrag.
 11. Bolagsdokument: Vi behöver kopior av ditt senaste registreringsbevis från Bolagsverket, samt Bolagsordning och Aktiebok.
 12. Verifikationer: Om vi inte har ett samarbetsavtal gällande bokföringsprogram för hela året, eller för det kommande året, bör du inkludera relevanta verifikationer.

Följ denna checklista steg för steg, och du kommer att känna dig så mycket mer förberedd när bokslutstiden verkligen slår till. Och om det dyker upp några frågor längs vägen? Tveka inte att höra av dig till mig. Jag är här för att hjälpa till.

 

 

Thomas Bengtsson Accounting consultant