<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

25. jan

Vad är CSRD och hur påverkas ditt företag?

Tycker du också att det känns förvirrande med CSRD, ESRS, CSDDD och alla andra akronymer/förkortningar/bokstavskombinationer…?! Och svårt att veta hur det påverkar dig och ditt företag? 

Först och främst, det är helt förståeligt att känna sig överväldigad av alla dessa akronymer och nya krav som rör företags hållbarhetsrapportering. Det är ett tecken på att vi går mot en mer medveten och hållbar värld, vilket påverkar oss alla, både personligen och professionellt.

Vad innebär CSRD? 

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är ett nytt direktiv från EU som trädde i kraft den 1 januari 2024. Dess syfte är att öka medvetenheten om företags påverkan på människor, miljö och klimat. Målet är att genom ökad transparens göra det lättare för investerare och konsumenter att välja hållbara företag. 

Vilka företag omfattas av CSRD?

För närvarande påverkar CSRD stora företag som anses vara av allmänt intresse och som hade genomsnittligt 500 anställda under räkenskapsåret. Dessa företag ska börja rapportera enligt CSRD-direktivet från och med 2025, baserat på data insamlade under 2024.

Hur ser framtiden ut för företag som inte omfattas av CSRD-direktivet?

Men vad betyder det för de mindre företagen som inte är direkt berörda av CSRD ännu? Jo, om ditt företag är mindre och inte faller under de nuvarande kraven, kommer ni inte behöva rapportera förrän för räkenskapsår som startar den 1 januari 2026 eller senare.

Men även om ditt företag inte är direkt berört just nu, är det ändå viktigt att börja tänka på hållbarhet. Små och medelstora företag kan påverkas indirekt eftersom de ofta är en del av större företags leverantörskedjor. Därför kan det vara klokt att redan nu börja överväga hur ditt företag kan bidra till hållbarhet och vara förberedd på framtida rapporteringskrav. Läs mer i vår artikel om CSRD för småföretag.

Tänk på detta som en möjlighet, inte bara en reglering. Genom att visa upp ert engagemang för hållbarhet, kan ni förbättra ert varumärke och fortsätta vara relevanta för era kunder och medarbetare. 

Låt oss hjälpa ditt företag med CSRD

Är du osäker på var du ska börja? Det kan vara värt att söka expertis inom området. Jag kan t ex hjälpa dig navigera dessa nya krav och se till att ditt företag är väl förberett för en hållbar framtid. Tveka inte att kontakta mig för rådgivning och stöd - du kan boka möte med mig direkt här - eller kontakta oss via knappen nedan.

 

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om hållbarhetsrapportering

Ellionor Triay Strömvall Hållbarhetsrådgivare