<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

2. feb

Implementationsprocessen - lönesystem

Implementation av lönesystem är processen där ett företag inför ett nytt system eller programvara för att hantera lönehantering. Detta innebär övergången från det befintliga sättet att sköta löner till ett nytt, mer effektivt system som automatiserar och förenklar löneberäkning, rapportering, och andra relaterade uppgifter. Implementationen omfattar flera steg, från planering och konfigurering av systemet enligt företagets specifika behov, till utbildning av personal och slutligen övergången till det nya systemet för att hantera löneutbetalningar och rapportering på ett smidigt och korrekt sätt.

Jag tänkte lyfta fram hur vi arbetar med våra kunders implementationsprocesser. Vi startar alltid med nyfikenhet och frågar mycket - som är en del av vår #askmore tillvägagångssätt, för att det ska bli så korrekt som möjlighet. 

Inledningen : Kick off möte
Resan börjar när ett avtal tecknats och vi välkomnar dig till ett kick-off möte. Här presenterar vi oss och ditt projekt, och går igenom en skräddarsydd projektplan tillsammans. Detta möte är din chans att dela med dig av dina tankar och eventuella farhågor, samtidigt som vi tillsammans går igenom processen och de tidsramar vi har framför oss. Flexibilitet är nyckeln här; om ny information dyker upp kan vi anpassa valet av lönesystem så det passar just dina behov bäst.

I slutet av mötet sammanfattar vi alla punkter och vem som ska göra vad innan vi lämnar mötet, redo att starta igång.

Nästa steg: Datainsamling
Efter kick-off mötet blir det dags att samla in all nödvändig information. Vi skickar en lista över vad vi behöver från dig för att kunna starta implementationen så smidigt som möjligt. Detta inkluderar information om dina anställda, eventuell historik och önskemål om rapporter. Vi är här för att anpassa oss efter dina behov, även om det innebär att utveckla specifika lösningar för att möta dina unika önskemål.

Parallellkörningar: Säkerställande av kvalitet
Ett viktigt steg i processen är parallellkörningarna, där vi kör en testrunda av lönehanteringen parallellt med din nuvarande leverantör. Detta ger oss en möjlighet att noggrant jämföra och säkerställa att allt stämmer överens. Det är också en chans för dig att få en djupare förståelse för löneprocessen, från semesterberäkningar till sjukavdrag, och ställa alla de frågor som kan tänkas uppstå.

I detta steg frågar vi mycket. Vi vill förstå varför resultaten eventuellt skiljer sig. Ibland upptäcker vi att vi fått annan input än nuvarande leverantör, eller att kollektivavtalet inte följts helt hos nuvarande leverantör. 
 
För oss implementationskonsulter är detta ett av det absolut viktigaste stegen i implementationsprocessen då vi verkligen kan gå in på djupet och göra uppsättningen så korrekt som möjligt.

Go live: Dags att fira!
När parallellkörningarna är avklarade och alla eventuella problem lösta, är det dags för "Go live" - ögonblicket då allt blir verkligt och lönerna betalas ut på riktigt. Detta är en spännande tid där vi får se frukterna av vårt gemensamma arbete, även om en viss nervositet kan infinna sig. Vi gör vårt bästa för att säkerställa en smidig övergång och finns alltid där för att svara på eventuella frågor. Go live är en milstolpe och känns nog som det sista steget i processen, men det finns ett steg kvar.

Överlämning och framtid
Här introducerar vi dig till dina nya kontaktpersoner bland våra lönekonsulter, redo att ta över stafettpinnen. Vi går igenom allt vi har arbetat med och ser till att allt är klart för en smidig fortsättning. Och även om du nu kommer att ha nya kontakter hos oss, finns vi alltid i bakgrunden, redo att hjälpa till.

Om du funderar på att byta löneleverantör eller vill veta mer om hur outsourcing kan se ut för just ditt företag, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att få hjälpa dig på din resa mot en smidigare lönehantering.

Kontakta oss

 

 

Julia Lund Implementationskonsult