<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

13. mar

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslutet?

Bokslutet är en sammanställning över räkenskapsårets löpande bokföring och ska ge en helhetssyn av företagets siffor, en rättvis bild om hur det har gått under året.  Företagsform, storlek och omsättning på verksamheten avgör om vilken form av årsbokslut som företaget ska upprätta. Alla aktiebolag ska upprätta en årsredovisning och den är mer omfattande än ett årsbokslut. Det finns olika kategorier av företag K1, K2, K3 samt K4.

Årsbokslut är en sammanställning av räkenskapsåret och den ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning samt vissa tilläggsupplysningar. Enskild näringsidkare, mindre ideella föreningar kan avsluta den löpande bokföringen med ett så kallat förenklat årsbokslut. Det förenklade årsbokslutet ska upprättas enligt Bokföringsnämndens K1-regelverk och innehåller också en balans- och resultaträkning.

Arbetet med din årsredovisning kan vara en lång och utdragen process och om du gör fel kan det få allvarliga konsekvenser.

Vi gör det komplicerade hanterbart för våra kunder genom att hjälpa dem att förstå de rättsliga kraven på deras årsredovisningar. Ibland kan det vara svårt att förstå sambandet mellan den löpande redovisningen, bokslut och deklarationer då kan vi med vår kompetens bistå med rådgivning.

Vi kommer att arbeta nära dig genom varje steg i utarbetandet av årsredovisningen så att du kan vara säker på att ditt företag uppfyller alla krav. Det är viktigt för oss att du ska kunna fatta dina beslut så att det leder till så effektiv användning som möjligt av ditt företagets resurser.

 

Varför ta hjälp med årsredovisningen och årsbokslutet?

När räkenskapsåret är slut är det dags att knyta ihop säcken och göra ett bokslut, vilket alla företag som bedriver en näringsverksamhet är skyldiga att göra. Vid årsbokslut och årsredovisning är det mycket att hålla reda på och kan kännas både krångligt och svårt, särskilt när kunskap och tid inte räcker till. Det är inte bara att redovisningen ska vara korrekt och uppfyller alla krav, det är också viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller för en årsredovisning eller ett årsbokslut.

Vår målsättning är att ditt företagande ska bli så lönsamt och framgångsrikt som möjligt. 

Med oss på får du personlig och professionell hjälp med att upprätta din årsredovisning – årsbokslut utifrån de regler som gäller för just ditt företag, allt enligt god redovisningssed.  Vi är uppdaterade på aktuell lagstiftning och vilka regler som gäller för att göra bokslut och upprätta ditt årsbokslut eller årsredovisning. Även mindre företag kan behöva stöd och hjälp med att upprätta ett förenklat bokslut. Om företaget inte måste upprätta en årsredovisning avslutas räkenskapsåret med ett årsbokslut. Till denna kategori företag räknas exempelvis enskilda firmor.


 

Behöver du hjälp med din årsredovisning eller årsbokslut?

Låt oss ta ett möte för att se hur vi kan hjälpa till.

 

Eva Gullemo Authorized Accounting Consultant