<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Amesto AccountHouse

SIMPLIFYING BUSINESS

Amesto AccountHouse blogg

#Askmore

13. dec

Fördelarna med att outsourca löneavdelningen

I dessa tider av ekonomisk osäkerhet och snabba förändringar, har jag sett många företag brottas med effektivisering och kostnadsbesparing. Min erfarenhet inom lönehantering har lärt mig vikten av smarta, strategiska beslut. Därför vill jag dela med...

Läs mer
3. nov

Checklista för årsbokslut

Känner du hur tiden flyger förbi? Om ditt företags räkenskapsår slutar den 31 december, 31 januari eller 28 februari, är du långt ifrån ensam i att känna att tiden är knapp. Jag vet, det kan kännas överväldigande med allt som behöver göras inför...

Läs mer
18. okt

Framgångsrika beteenden & hjälpsamma vanor

Förändring kan ofta kännas överväldigande, särskilt när vi tänker på det i stora termer. Men hemligheten till bestående förändring och framgång ligger inte i stora gester och penseldrag utan i de små, dagliga vanorna vi gör. Genom att bryta ner...

Läs mer
10. okt

KASAM i förändringsledning - Nyckeln till framgångsrik transformation!

Visst känner du till Aron Antonovskys tankar om KASAM? Men har du någonsin tänkt på hur du nyfiket kan använda KASAM vid förändringsledning?Förändring är en konstant i affärsvärlden. Men varför är det så att vissa organisationer flyter genom...

Läs mer
20. jun

En sommarhälsning – Framgång och innovation på frammarsch!

Med solens strålar och fåglarnas kvitter vid våra fönster vill jag dela med mig av den spännande utvecklingen som vårt företag har genomgått det senaste året. Vi strävar efter att alltid förbättra våra tjänster för att möta våra kunders behov och...

Läs mer
8. maj

Chefers arbetsmiljö.

På samma sätt som alla andra så har chefer också rätt till att ställa krav på en god arbetsmiljö.

Läs mer
27. apr

Vad är hållbarhetsredovisning och hur kommer jag igång?

En hållbarhetsredovisning presenterar en bild av företagets nuläge, relevanta hållbarhetsteman och synliggör vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra prestation både vad gäller klimat, miljö, sociala och ekonomiska förutsättningar.

Läs mer
28. mar

Tips inför lönesamtalet – för dig som chef.

Lönesamtalet är ett viktigt samtal mellan chef och medarbetare. Syftet med lönesamtalet är att medarbetaren ska få en möjlighet att själv lägga fram sina argument inför den individuella lönesättningen. En vanligt förekommande missuppfattning är att...

Läs mer
13. mar

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslutet?

Bokslutet är en sammanställning över räkenskapsårets löpande bokföring och ska ge en helhetssyn av företagets siffor, en rättvis bild om hur det har gått under året. Företagsform, storlek och omsättning på verksamheten avgör om vilken form av...

Läs mer
28. feb

Det här kännetecknar en god företagskultur.

Det som är utmärkande för framgångsrika företagskulturer är att det finns en tydlighet kring vilka värderingar som styr företaget och en tydlig vision som visar alla i företaget vad målet är och hur företaget ska uppnå det.

Läs mer
1 2 3 4 5